Topsoe

Grøn finansiering af
Topsoes kommende
Power-to-X-fabrik

Diverse brintrør på en fabrik.
Scroll
Case

Grøn finansiering af Topsoes kommende Power-to-X-fabrik

Nordea, SEB og Danmarks Eksport- og Investeringsfond har indgået en aftale om finansiering af Topsoes kommende fabrik i Herning, der skal levere elektrolyseenheder til Power-to-X.

Fabrikken bliver verdens første industriskala SOEC-produktionsanlæg (Solid Oxide Electrolysis Cell) og forventes at være fuldt funktionsdygtig i 2025 med en årlig kapacitet på 500 MW.

Den grønne lånefacilitet lyder på DKK 1 mia.

Accura rådgav Nordea og SEB i forbindelse med etableringen af den grønne lånefacilitet, der opfylder EU’s taksonomikrav for finansiering af støtteberettigede investeringer, der kvalificerer sig som miljømæssigt bæredygtige.