FundConnect

Global dataleverandør
køber FundConnect

Scroll
Case

Global dataleverandør køber FundConnect

Den globalt førende leverandør af data om fondsbranchen, FE fundinfo, har købt den danske virksomhed FundConnect.

FundConnect indsamler data og leverer datainfrastrukturløsninger til investeringsforeninger, banker og forsikringsselskaber i hele Europa.

FundConnect har lanceret en række løsninger, der blandt andet understøtter banker og forsikringsselskaber i opfyldelsen af de lovbestemte forpligtelser, der er forbundet med rådgivning af kunder og solvensberegning. FundConnect er ligeledes medejer af FundCollect, som leverer oplysninger om investeringsforeninger til det danske marked.

FE fundinfo er en global leverandør af data og viden om den internationale fondsbranche og leverer innovative løsninger til virksomheder og finansielle institutioner i hele Europa og Asien.

FE fundinfo har kontorer i en lang række lande og beskæftiger mere end 650 medarbejdere.

Accura rådgav FE fundinfo i forbindelse med transaktionen.