Reponex Pharmaceuticals

Første børsnotering i 2023
på Nasdaq Copenhagen

Kolbe i et laboratorie.
Scroll
Case

Første børsnotering i 2023 på Nasdaq Copenhagen

Reponex Pharmaceuticals A/S er det første biotekselskab siden 2017, som optages til handel på Nasdaq Copenhagen, og vil efter gennemførelsen blive et datterselskab til Pharma Equity Group A/S.

Accura har bistået Pharma Equity Group A/S i forbindelse med børsnoteringen af Reponex Pharmaceuticals A/S, herunder godkendelse af prospekt i forbindelse udstedelsen af 977.347.625 nye (vederlags)aktier til en stykpris på DKK 1,57 svarende til et samlet tegningsbeløb på ca. DKK 1,5 mia. Aktierne vil blive udstedt til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S som vederlag for deres aktier i Reponex Pharmaceuticals A/S.

I tillæg til udstedelsen af vederlagsaktierne gennemføres en fortegningsretsemission i Pharma Equity Group A/S, ligesom aktierne i den tidligere B-aktieklasse i Pharma Equity Group A/S vil blive optaget til handel. Første handelsdag for de nye aktier forventes at være 28. marts 2023.

Reponex Pharmaceuticals A/S er en dansk biofarmaceutisk virksomhed, der udvikler lægemidler baseret på kendte aktive farmaceutiske ingredienser, som allerede bliver brugt i andre lægemidler. Det betyder hurtigere og billigere udvikling af lægemidler med lavere risiko, da ingrediensernes bivirkninger allerede er kendte og beskrevet.

Accura rådgav Pharma Equity Group A/S i forbindelse med børsnoteringen.