VP Securities

Euronext N.V. køber
VP Securities i
milliardhandel

Aktier set i et nærbillede.
Scroll
Case

Accura rådgiver børsnoterede Euronext N.V. i forbindelse med købet af VP Securities

Den førende europæiske børskoncern Euronext N.V. har købt ca. 70% af aktierne i danske VP Securities fra Danmarks Nationalbank, Danske Bank, Nordea, Nykredit og Jyske Bank.

De resterende aktionærer (banker og andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter, udstedere og visse interesseorganisationer) vil modtage tilbud om at sælge deres aktier i VP Securities på samme vilkår (“tag along offer”). Købesummen udgør DKK 1,12 milliarder.

VP Securities blev etableret i 1980 og er den danske central for registrering af danske værdipapirer. VP Securities’ kerneforretning er såkaldte CSD Services (Central Security Depositary Services), der understøtter markedets behov for sikker udstedelse, clearing og opbevaring af værdipapirer. Derudover sørger VP Securities bl.a. for en effektiv formidling af renter, afdrag og udbytte til investorer.

Euronext N.V. er Europas førende børskoncern og udbyder af finansiel markedsinfrastruktur. Koncernen driver børser i en række europæiske lande, herunder Frankrig, Belgien, Holland, Norge og Storbritannien. Flere end 1.500 selskaber med en samlet markedsværdi, der overstiger EUR 3,3 billioner, er noteret på Euronext N.V.’s børser. Med købet af VP Securities styrker Euronext N.V. primært sin position inden for CSD Services og post-trade-aktiviteter. Ved gennemførelse af transaktionen bliver Euronext N.V. en af de førende CSD-udbydere i Europa med mere end EUR 2,2 billioner i AUC (assets under custody).

Transaktionen var betinget af godkendelse fra Finanstilsynet. Finanstilsynet godkendte efterfølgende transaktionen 15. juli 2020.

Efter udløb af tag along offer har Euronext N.V. erhvervet 97,83% af den samlede selskabskapital og 99,39% af stemmerettighederne i VP Securities A/S. Der er iværksat indløsning af de resterende aktionærer, som forventes afsluttet ultimo oktober 2020.

Accura rådgav Euronext N.V. i forbindelse med købet af VP Securities.

Læs pressemeddelelser fra Euronext N.V.VP Securities og Danmarks Nationalbank.