EKF Danmarks Eksportkredit

EKF etablerer statslig
garantiramme for aktører
på el- og gasmarkedet på
DKK 125 mia.

Elmaster set fra frøperspektiv.
Scroll
Case

EKF etablerer statslig garantiramme for aktører på el- og gasmarkedet på DKK 125 mia.

Accura har bistået EKF Danmarks Eksportkredit med design og etablering af en statslig garantiramme på DKK 125 mia. for aktører på el- og gasmarkedet, som måtte få økonomiske vanskeligheder og dermed brug for ekstra likviditet i forbindelse med de stigende energipriser. Garantien er lavet, da de høje energipriser risikerer at bidrage til, at el- og gasselskaberne får udfordringer med at leve op til allerede indgåede kontrakter om køb og salg af el og gas.

Med den nye garantiramme vil el- og gasselskaberne blive omfattet af en statsgaranti på banklån, hvis de har behov for at fremskaffe ekstra likviditet. Den danske stat stiller en garanti for 80% af nye lån, som el- og gasselskaberne optager på baggrund af de stigende energipriser, mens bankerne påtager sig risikoen for de resterende 20%.

Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit på vegne af den danske stat. Administrationen vil på et senere tidspunkt overgå til Danmarks Eksport- og Investeringsfond i forbindelse med sammenlægningen af EKF Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Læs mere i pressemeddelelsen fra EKF Danmarks Eksportkredit her.