EKF Dansk Eksportkredit

EKF etablerer ny
statslig garantiramme
på DKK 30 mia.

Scroll
Case

EKF etablerer ny statslig garantiramme på DKK 30 mia.

Accura har bistået EKF Dansk Eksportkredit med design og etablering af en statslig garantiramme på DKK 30 mia. for genforsikring af private kreditforsikringsselskaber, der opererer på det danske marked.

Når virksomheder sælger på kredit, kan de forsikre sig mod tab hos et kreditforsikringsselskab. Der kreditforsikres handel for ca. DKK 450 mia. i Danmark hvert år, men på grund af COVID-19-pandemien oplever mange virksomheder likviditetsproblemer, hvilket kan medføre, at samhandlen mellem virksomheder risikerer ikke at kunne blive forsikret.

Derfor er EKF Dansk Eksportkredit og kreditforsikringsselskaberne gået sammen om en aftale, der sikrer fortsat adgang til kreditforsikring for danske virksomheder. Garantirammen gælder for både indenlandsk samhandel og eksport.

Med aftalen påtager den danske stat sig en del af kreditforsikringsselskabernes risiko for tab på kreditforsikringer tegnet i 2020. Til gengæld forpligter de omfattede kreditforsikringsselskaber sig til at opretholde forsikringskapaciteten i det danske marked. Ordningen administreres af EKF Dansk Eksportkredit og er godkendt af EU-Kommissionen.

Læs mere i pressemeddelelsen her.