Brancheorganisation

Deltagelse i lovforarbejderne vedrørende tilbudspligt

Scroll
Case

Deltagelse i lovforarbejderne vedrørende tilbudspligt

I forbindelse med den bygge- og boligpolitiske aftale, som SVM-regering indgik i maj 2023, har Social- og Boligministeriet nedsat et udvalg, der skal undersøge, hvordan en mindre bureaukratisk og mere smidig tilbudspligt kan indrettes.

Accuras Asset Management-team har efter henvendelse fra en brancheorganisation, der deltager i den ministerielle arbejdsgruppe, givet uddybende input til arbejdsgruppen og har bidraget til lovforarbejderne, som skal resultere i en mere fleksibel tilbudspligt.

Der bruges i dag store ressourcer fra udlejeres side på at gennemføre tilbudspligt, men det store arbejde resulterer sjældent i nye andelsboligforeninger. Accuras Asset Management-teams input til arbejdsgruppen er forhåbentlig medvirkende til en lovændring, som i fremtiden vil gavne vores kunder.