Cobham

Anbefalet købstilbud
på Cobham

Cobham fly i luften.
Scroll
Case

Anbefalet købstilbud på Cobham

I samarbejde med det amerikanske advokatfirma Weil, Gotshal & Manges har Accura bistået Advent International Corporation (“Advent”) i forbindelse med det af Advent fremsatte overtagelsestilbud på Cobham plc.

Cobham plc er noteret på London Stock Exchange og er en af verdens førende producenter og serviceudbydere af radarer og elektroniske produkter til forsvars-, luftfarts- og rumfartsindustrien. Cobham plc beskæftiger omkring 10.000 ansatte og opererer i mere end 100 lande. Cobham plc opkøbte i 2012 det danske selskab Thrane & Thrane A/S (i dag kaldet Cobham Satcom) for DKK 2,4 milliarder.

Advent har tilbudt at betale Cobham plc’s aktionærer GBP 1,65 kontant pr. aktie, hvilket svarer til en samlet købesum på GBP 4 milliarder (DKK 32,5 milliarder).

Transaktionen er betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser, og af at minimum 75% af Cobham plc’s aktionærer accepterer købstilbuddet.

Cobham plc’s bestyrelse har anbefalet Cobham’s aktionærer at acceptere tilbuddet.

Accura rådgav Advent i forbindelse med den danske del af transaktionen.