M&A-tvist

Accura vinder voldgiftssag om international M&A-tvist om earn-out

Scroll
Case

Accura vinder voldgiftssag om international M&A-tvist om earn-out

I september 2023 gav en voldgiftsret i regi af Voldgiftsinstituttet medhold til køber, et internationalt konglomerat repræsenteret af Accura, i en DKK 50+ mio. M&A-tvist om earn-out. Sælger, den tidligere ejer af og CEO i det erhvervede selskab, indledte voldgiftssagen og gjorde krav på en earn-out på baggrund af overdragelses- og finansieringsaftalen mellem parterne.

Tvisten omhandlede primært, hvorvidt det internationale konglomerat havde mistet retten til at gøre indsigelse mod sælgers beregninger af earn-out. I den forbindelse fandt retten, at på det tidspunkt, hvor sælger præsenterede beregninger af earn-out, gik det internationale konglomerat ikke ind i beregningernes detaljer, fordi de ikke forventede, at maksimum for earn-out ville blive nået. Derudover gjorde retten opmærksom på, at det ikke var rimeligt af sælger at tro, at det internationale konglomerat havde givet afkald på retten til at forlange regulering af beregninger på baggrund af dette.

Rettens næste skridt var at afgøre, om maksimum for earn-out var nået, ved at vurdere ni specifikke reguleringer efter anmodning fra parterne på baggrund af SPA-baserede reguleringer og regnskabsoplysninger. På baggrund af vurderingen af de individuelle delspørgsmål fandt retten, at maksimum ikke var nået, hvilket betyder, at der ikke skulle betales earn-out til sælger.

Det sidste stridspunkt var, hvorvidt sælger havde ret til yderligere og særskilt betaling baseret på udviklingen i selskabets nettoarbejdskapital. Ordlyden om emnet i SPA’en var tvetydig, og derfor forsøgte retten uden held at afgøre parternes hensigter på tidspunktet for forhandlingerne. Den afgørende faktor blev, at sælgers fortolkning var meningsløs fra et kommercielt perspektiv, og at sælger ikke havde løftet bevisbyrden for fortolkningen.

Derfor afslog retten alle sælgers krav og tildelte det internationale konglomerat fuld dækning af omkostningerne.

Accura repræsenterede det internationale konglomerat i voldgiftssagen.