Dulong Fine Jewelry

Accura bistår Dulong
Fine Jewelry i sag om
ophavsretskrænkelse

Smykker på hænder.
Scroll
Case

Accura bistår Dulong Fine Jewelry i sag om ophavsretskrænkelse

Dulong Fine Jewelry (tidl. Marianne Dulong – “Dulong”) har vundet en sag i Sø- og Handelsretten om krænkelse af Dulongs ophavsret.

Sagen vedrørte Izabel Camilles salg og markedsføring af 2 øreringe, “Superior” og “Darling”, som Dulong mente var en krænkelse af Dulongs ophavsret til Kharisma-øreringen. Sagen vedrørte desuden fortolkningen af et forlig, som parterne indgik i 2012 i forbindelse med en tilsvarende sag om ophavsretskrænkelse, og overtrædelse af markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten konkluderede indledningsvist, at forliget ikke indskrænkede Dulongs ret til at påtale krænkelser af Kharisma-designet. Herefter konkluderede retten, at de 2 øreringe i alt væsentligt gengav alle de karakteristika, som er særegne for Kharisma-designet, og at de 2 øreringe derfor udgjorde en krænkelse af Dulongs ophavsret. Retten tillagde det desuden vægt, at de 2 øreringe i højere grad fremstod som efterligninger i Izabel Camilles markedsføring og fandt derfor også, at Izabel Camille havde overtrådt god markedsføringsskik.

Dulong fik tilkendt et rimeligt vederlag og erstatning for krænkelsen på baggrund af et estimat over Izabel Camilles uberettigede fortjeneste og en erstatning for markedsforstyrrelse.

Christina Type Jardorf førte sagen for Dulong.

Læs Sø- og Handelsrettens dom her.

Foto: Dulong Fine Jewelry