Redning Danmark

20 redningsstationer vinder afgørende sag i Sø- og Handelsretten

Mekaniker der arbejder på en bil.
Scroll
Case

20 redningsstationer vinder afgørende sag i Sø- og Handelsretten

Accura har i Sø- og Handelsretten repræsenteret 20 redningsstationer, som tidligere var organiseret i SOS Dansk Autohjælp A/S.

Stationernes oprindelige samarbejdsaftale blev opsagt af SOS Dansk Autohjælp A/S med henblik på at indgå en ny og ændret samarbejdsaftale, der bl.a. ville afspejle en omstrukturering af stationsnetværket.

Stationerne ønskede dog ikke at tiltræde den nye samarbejdsaftale og de ændrede vilkår. I stedet gik stationerne sammen i et nyt autohjælpsnetværk, Redning Danmark.

SOS Dansk Autohjælp A/S ønskede at få nedlagt forbud mod stationernes aktiviteter i Redning Danmark, bl.a. med henvisning til en konkurrenceklausul.

Sø- og Handelsretten afviste at nedlægge forbud, da konkurrenceklausulen efter rettens vurdering var ulovlig. Retten fandt ikke, at der som påstået var tale om et franchise- eller franchiselignende forhold, men at der derimod var tale om et underleverandørforhold uden overdragelse af hemmelig og væsentlig knowhow til stationerne, der berettigede konkurrenceklausulen. Retten fandt desuden, at konkurrenceklausulen ville have en mærkbar konkurrencebegrænsende virkning på markedet for autohjælp, og derfor var klausulen i strid med konkurrencereglerne.

Accura bistod de 20 stationer med etableringen af Redning Danmark, hvilket bl.a. indebar rådgivning og forhandling af koncerninterne aftaler og outsourcingaftaler med kunder og samarbejdspartnere, konkurrenceretlig, ansættelsesretlig og persondataretlig rådgivning, rådgivning i forbindelse med opkøb af virksomhed samt generel strategisk og kommerciel rådgivning.

Redning Danmark er i dag en velkonsolideret og betydelig spiller på det danske marked for autoassistance og vejhjælp.

Accura rådgav de 20 stationer.