Nyhed

18 nye udnævnelser hos Accura

Vi har pr. 1. juli 2024 udnævnt en ny partner, tre nye associerede partnere og 14 nye directors.

Accura ønsker alle et stort tillykke med udnævnelsen!

Christina Type Jardorf
Ny partner
IP & Life Science

Christina er ekspert i immaterialret (IPR) og markedsføringsret. Hun har særlig stor erfaring med strategisk rådgivning om sikring og håndhævelse af rettigheder på globalt plan og forhold vedrørende immaterielle rettigheder, grøn markedsføring og ESG i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Hun bistår ved alle typer krænkelsessager og administrative sager om kopiering og produktefterligning.

Christina er dedikeret over for sine kunder, kommerciel i sin tilgang og kendt som en fremragende forhandler og erfaren procesadvokat.

Christina kom til Accura i 2006 og blev advokat i 2008.

Camilla Ritnagel Engmann
Ny associeret partner
Fast Ejendom

Camilla er specialiseret inden for nationale og internationale ejendomstransaktioner. Hun beskæftiger sig med køb og salg af eksisterende udlejningsejendomme, udviklingsprojekter og større ejendomsporteføljer som både aktiv- og aktiehandler. Camilla rådgiver kunder inden for flere brancher samt større såvel danske som udenlandske private investorer, developere og professionelle udlejere af erhvervs- og boligejendomme.

Camilla var i Accura fra 2014-2016, blev advokat i 2016 og kom tilbage til Accura i 2020.

Julie Müller Cornelius
Ny associeret partner

Corporate & Commercial

Julie er specialiseret i selskabsret og M&A. Hun rådgiver danske og udenlandske virksomheder om selskabs- og erhvervsretlige forhold og har flere års erfaring med bl.a. omstrukturereringer, køb og salg af virksomheder, kapitalændringer, joint ventures, ejeraftaler og incitamentsprogrammer.

Julie blev advokat i 2016 og kom til Accura i 2022.

Rasmus Lillebæk Bendixen
Ny associeret partner
Fast Ejendom

Rasmus beskæftiger sig med entrepriseret, ejendomstransaktioner, overdragelse af erhvervs- og boligejendomme og udvikling af større ejendomsprojekter. Han sidder primært med forhandling og indgåelse af entreprisekontrakter samt projektudviklingssager på bolig- og erhvervsejendomme, hvor han er med til at rådgive kunden gennem hele forløbet.

Rasmus blev advokat i 2016 og kom til Accura i 2020.

Abdi Mohamed
Ny director
Bank & Finans

Abdi rådgiver danske og internationale kapitalfonde og kapitalforvaltere om alle forhold i forbindelse med etablering og drift af investeringsfonde. Abdi rådgiver desuden institutionelle investorer og andre professionelle investorer om investeringer i og co-investeringer med kapitalfonde.

Abdi kom til Accura i 2022 og blev advokat i 2024.

Amalie Lucca Hass
Ny director
M&A

Amalie beskæftiger sig primært med selskabsret og M&A og har bistået kapitalfonde med køb og salg af porteføljeselskaber. Derudover beskæftiger hun sig med kapitalmarkedsret, herunder emissions- og verifikationsprocesser og privat placering.

Amalie kom til Accura i 2018 og blev advokat i 2021.

Ann Sophie Juul Hird
Ny director
Konkurrence- & udbudsret

Ann Sophie rådgiver danske og internationale virksomheder om alle aspekter af konkurrenceretten. Hun har desuden erfaring med betalingsområdet, herunder i forhold til sager om adgang til betalingskontotjenester og sager om forbud mod anvendelse af urimelige priser mv. i forbindelse med gennemførelse af betalingstransaktioner.

Ann Sophie kom til Accura i 2022 og blev advokat i 2024.

Cecilie Frost Adamsen
Ny director
M&A

Cecilie rådgiver danske og udenlandske virksomheder og kapitalfonde om M&A og selskabsretlige problemstillinger. Hun rådgiver om alle faser af en virksomhedstransaktion, herunder due diligence, udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter og generelle selskabsforhold.

Cecilie blev advokat i 2020 og kom til Accura i 2022.

Christian Møller Andreasen
Ny director
Fast Ejendom

Christian er specialiseret inden for fast ejendom med særlig fokus på projektudvikling, ejendomstransaktioner og regulering af fast ejendom. Han beskæftiger sig med køb og salg af eksisterende ejendomme, udviklingsprojekter og større ejendomsporteføljer i form af både aktiv- og aktiehandler. Derudover rådgiver Christian herudover såvel nationale og internationale kunder med at etablere solcelle- og vindmølleprojekter i Danmark.

Christian blev advokat i 2022 og kom samme år til Accura.

Daniel Fisker Tomczyk
Ny director
M&A

Daniel beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret, investeringer og virksomhedsoverdragelser, herunder strukturering af transaktioner, due diligence og udarbejdelse af transaktionsdokumenter.

Daniel kom til Accura i 2018 og blev advokat i 2021.

Gro Rosenmai-Sarka
Ny director

Corporate & Commercial

Gro rådgiver danske og internationale kunder om erhvervs- og selskabsretlige emner. Gro har en bred selskabsretlig erfaring, herunder med selskabsetablering, omstrukturering af koncerner og andre
selskabsretlige transaktioner.

Gro kom til Accura i 2022 og blev advokat i 2023.

Jonas Toftdahl
Ny director
Renewable Energy

Jonas bistår kunder med udvikling og gennemførelse af vedvarende energiprojekter over hele verden. Han rådgiver om og forhandler mange forskellige udbudskontrakter og kommercielle kontrakter og yder juridisk og kommerciel rådgivning gennem projektets levetid om alle aspekter fra planlægning og gennemførelse af udbud, kontraktforhandlinger og finansiering til udførelse og håndtering af krav.

Jonas var fra 2020 til 2023 udstationeret hos globale havvindmølleudviklere i Taipei, og i juli 2023 flyttede Jonas til Japan, hvor han nu arbejder fra Accuras kontor i Tokyo.

Jonas kom til Accura i 2022.

Lachlan Fahey
Ny director
Renewable Energy

Lachlan er en erfaren erhvervsjurist og juridisk rådgiver inden for australsk energilovgivning. Han yder rådgivning inden for udvikling, erhvervelse, drift og frasalg af store sol-, vind- og infrastrukturprojekter. Lachlan arbejder tæt sammen med kunden i alle faser af et projekt, herunder generel projektstrukturering, forhandling og udarbejdelse af projekt- og transaktionsdokumenter, projektledelse og -udførelse.

Derudover har han erfaring med at udvikle og rådgive om politikker og lovgivning i den australske energisektor inden for reduktion af CO2-udledning.

Lachlan kom til Accura i 2023.

Martin Frank Madsen
Ny director

M&A

Martin yder rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder ved udarbejdelse af transaktionsdokumenter, juridisk due diligence og diverse juridiske problemstillinger inden for selskabsretten.

Martin kom til Accura i 2017 og blev advokat i 2020.

Mathias Ekstrøm
Ny director
IT & Outsourcing

Mathias beskæftiger sig primært med facility management-kontrakter og IT-outsourcing, herunder inden for den finansielle sektor. Som en del af Accuras persondatateam rådgiver Mathias desuden om persondataretlig compliance.

Mathias kom til Accura i 2018 og blev advokat i 2021.

Melissa Tronier Kapper
Ny director
IP & Life Science

Melissa beskæftiger sig primært med immaterialret, markedsføringsret og regulatoriske forhold med relevans for life science-branchen. Melissa har særlig erfaring med varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport af lægemidler og har løbende beskæftiget sig med lovgivningsmæssige forhold vedrørende medicinsk udstyr. Desuden bistår Melissa på immaterialretlige og regulatoriske aspekter af virksomhedstransaktioner og rådgiver kunder om udarbejdelse og forhandling af kommercielle aftaler.

Melissa blev advokat i 2020 og kom samme år til Accura.

Nanna Sofie Jensen
Ny director
M&A Restructuring

Nanna beskæftiger sig med rekonstruktion, insolvens, generel erhvervsret og behandling af konkursboer. Hun rådgiver om nødlidende virksomheder, ledelsesmæssige overvejelser og mulige omstruktureringer. Nanna har stor erfaring med at vurdere potentielt omstødelige dispositioner, ledelsesmæssige forhold og eventuelt grundlag for at gøre et erstatningsansvar gældende.

Nanna blev advokat i 2021 og kom samme år til Accura.

Tobias Førrisdahl Fromberg
Ny director
Bank & Finans

Tobias beskæftiger sig primært med finansiel lovgivning. Han bistår bl.a. finansielle virksomheder og kapitalforvaltere med compliance og i forbindelse med deres transaktioner.

Tobias kom til Accura i 2021 og blev advokat i 2022.