LinkedIn Download Vcard

Peter Østergaard Nielsen

Partner, attorney-at-law

+45 3945 0124

[email protected] Renewable Energy
PON Partnerbillede
Scroll
Background

Peter has been involved in the most cutting-edge offshore wind developments both in Europe and globally.

Peter has previously acted as in-house legal counsel in the early stages of the development of the offshore wind industry and has an impeccable knowledge of both the developer and the supplier side of projects.

Peter is known and recognised globally for his improvement of risk-sharing models, optimisation of wind-farm operating processes and supplier interfaces, split of technical risks, "up-side sharing" mechanisms, and mechanisms for the protection against the impact of new technology and models that support structures in support regimes.

Peter er kendt og anerkendt i hele verden for at have forbedret risikodelingsmodeller, optimeret vindmølleparkers driftsprocesser og leverandørgrænseflader, opdelt tekniske risici, mekanismerne for deling af vækst (up-side sharing) og beskyttelse mod påvirkningen fra ny teknologi og modeller, der understøtter strukturerne i støtteordninger.

Practice Area

Renewable Energy

Experience and education

2022
Partner, Accura
2016
Partner, Bech-Bruun
2013
Partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen
2009
Head of Legal Sourcing & Strategic Contracts, DONG Energy
2008
LLM, University of Sydney
2006
Attorney-at-law, Plesner
2004
Assistant attorney, Bech-Bruun
2004
Master of Laws, the University of Copenhagen