Scroll
Vestjysk Bank A/S

Vestjysk Bank A/S
fusionerer med Den Jyske
Sparekasse A/S

 

Case

Vestjysk Bank A/S fusionerer med Den Jyske Sparekasse A/S

Vestjysk Bank A/S og Den Jyske Sparekasse A/S har indgået aftale om at fusionere. Fusionen indstilles til vedtagelse på ekstraordinære generalforsamlinger i begge pengeinstitutter 13. januar 2021.

Fusionen vil skabe Danmarks 8. største pengeinstitut og en af Danmarks største lokalt forankrede banker med en balance på DKK 38 mia. og et samlet forretningsomfang på DKK 127 mia. Med fusionen opnås væsentlige synergieffekter og større skala.

Vestjysk Bank A/S bliver det fortsættende børsnoterede pengeinstitut og fortsætter under Vestjysk Bank A/S’ navn og logo. Ved gennemførelse af fusionen overdrages samtlige aktiver og passiver i Den Jyske Sparekasse A/S til Vestjysk Bank A/S.

I forbindelse med fusionens gennemførelsen vil der blive udstedt nye aktier i Vestjysk Bank A/S, der vil blive søgt optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Fusionen er betinget af vedtagelse på de ekstraordinære generalforsamlinger samt godkendelse fra henholdsvis Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Accura har rådgivet Vestjysk Bank A/S under hele forløbet.

Foto: Vestjyskbank.dk