Young IFA Network

Young IFA Network (YIN) indkalder til medlemsmøde onsdag 9. marts 2022 kl. 17.00, hvor emnet er “Håndtering af skatter og afgifter i M&A-transaktioner”.

Oplægsholderne er:

  • Pernille Nygaard Rasmussen, Senior Director, Head of International and M&A Tax, Ørsted
  • Poul Erik Lytken, Partner, Accura
  • William Sejr-Sørensen, Director, EY

Oplægsholderne vil diskutere aktuelle overvejelser vedrørende tilrettelæggelsen af M&A-processer, brug af skattegarantier i SPA’er, vedrørende W&I-forsikring og overvejelser om skattemæssig strukturering i forbindelse med M&A-processer. Oplægsholderne vil blandt andet komme ind på overvejelser om effektiv risikoafdækning i due diligence, SPA og W&I-forsikringer, forholdet til interne skattepolitikker og forholdet til forpligtelser efter DAC6-direktivet. Oplægget vil bygge på en række cases, som vil danne grundlag for spørgsmål fra og diskussion med publikum.

Efterfølgende vil der være vin, snacks og mulighed for at netværke.

YIN er en del af Dansk Skattevidenskabelig Forening rettet mod unge op til 40 år, som arbejder med, forsker i eller bare interesserer sig for skatteret – uanset om de er medlemmer af Dansk Skattevidenskabelig Forening.

Dato:
9. marts 2022

Tidspunkt:
Kl. 17:00

Hvor:
Accura Advokatpartnerselskab
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Tilmelding:
Tilmeld dig allerede nu ved at sende en mail til Anna Louise Jensen på [email protected].

Interesserede kan melde sig ind i YIN på Dansk Skattevidenskabelig Forenings hjemmeside og/eller YIN LinkedIn gruppe, hvor information om kommende arrangementer vil blive delt.