Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Yderligere informationer om vores rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret


Accura har ekspertise på alle arbejds- og ansættelsesretlige områder, og vi tilbyder skræddersyede løsninger på grundlag af vores indsigt i det danske arbejdsmarked. Vores rådgivning er præcis, relevant og praktisk anvendelig. Vi mener, at selv de mest komplicerede problemstillinger ofte kan løses ved hjælp af enkle foranstaltninger.

Vores team rådgiver jævnligt i forbindelse med outsourcing-opgaver, da outsourcing typisk omfatter en overdragelse af medarbejdere. Teamets arbejde omfatter rådgivning vedrørende afgrænsning af de berørte medarbejdere, de enkelte medarbejderes rettigheder, eventuelle overenskomstforhold, herunder forhandlinger med relevante organisationer, samt spørgsmål om medarbejderforhold ved outsourcing-kontraktens ophør.

Vi rådgiver i forbindelse med udskiftning i virksomhedens øverste ledelse, således at processen forløber korrekt og planmæssigt, først og fremmest i forhold til den fratrædende og den tiltrædende direktør, men også i forhold til det pågældende selskabs bestyrelse og eventuelle medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen samt øvrige medarbejdere. Herudover bistår vi ved forhandlingerne med den fratrædende direktør vedrørende fratrædelsesvilkår og afhændelse af eventuelle ejerandele i selskabet og med den tiltrædende direktør vedrørende ansættelsesvilkår og eventuel erhvervelse af ejerandele i selskabet.

Vi har stor erfaring med at rådgive om alle typer incitamentsprogrammer, hvor vi tager højde for såvel de ansættelsesretlige regler som de skatte- og selskabsretlige overvejelser, inden der træffes beslutning om, hvorledes en ordning mest hensigtsmæssigt struktureres med henblik på at imødekomme vores kunders ønsker.

Vores team bistår i forbindelse med udenlandske virksomheders ansættelse af medarbejdere ved etablering i Danmark, fx med hensyn til ansættelseskontrakter, personalepolitikker, niveau for markedslønninger og andre vilkår, lønadministration og overvejelser om eventuel overenskomstdækning. Vi er specialiserede i at håndtere internationale ansættelser, hvor alle relevante aspekter inden for ansættelsesretten, skat og social sikring samt arbejds- og opholdstilladelser indgår.

Vi bistår ligeledes i forbindelse med nedlukning af aktiviteter og den dermed forbundne afskedigelse af medarbejdere. Den planmæssige afvikling kan som oftest sikres med den rette stay on-bonusordning for medarbejderne.

Desuden bistår vores team også i forbindelse med spørgsmål om håndtering af oplysninger om medarbejdere efter de persondataretlige regler. I forbindelse med personaleadministrationen vil de fleste virksomheder have behov for at håndtere til tider ganske følsomme oplysninger om sine medarbejdere. Både af hensyn til virksomhedens omdømme og til medarbejdernes sikkerhed er det vigtigt, at medarbejdernes oplysninger bliver behandlet korrekt. Vores team har stor erfaring med at yde rådgivning inden for alle dele af de persondataretlige regler, herunder både i forhold til større compliance-projekter og etablering og administration af whistleblower-ordninger, men også i forhold til mere enkeltstående problemstillinger som eksempelvis rådgivning om indhentelse af samtykke i forbindelse med registrering af følsomme oplysninger, udarbejdelse af anmeldelser til Datatilsynet mv.

Endelig arbejder vores team tæt sammen med Accuras øvrige afdelinger i forbindelse med due diligence-undersøgelser, hvor vi bidrager med en beskrivelse af medarbejderforhold i target-virksomheden (fx identificering af problemstillinger vedrørende manglende opfyldelse af overenskomst- og lovkrav), påpeger risici ved erhvervsbegrænsende klausuler eller mangel på samme og redegør for købers retsstilling i forhold til gældende overenskomster i target-virksomheden, herunder købers mulighed for at indarbejde sådanne overenskomster i sin egen overenskomst.

Tilbage til Arbejds- og Ansættelsesret