Student hos Accura

Hos Accura har vi en stor studentergruppe på +35 personer, der til dagligt yder vigtig support til vores afdelinger. Men hvordan er det så at være studentermedhjælper på et af de største advokatkontorer i Danmark? Vi har bedt Johanne Fisker, der til dagligt er Legal Trainee i vores afdeling for M&A, om at give et nærmere indblik i livet som student hos Accura.

 

Hvordan er det at være student i Accura?
At være student i Accura giver rigtig god mening – det betyder, at det, man lærer på universitetet, bliver meget mere relevant og giver pludselig meget mere mening. Studenteropgaverne er meget varierende og spænder mellem både lavpraktiske opgaver til medvirken i større projekter. Selvom man “kun” er student, får man stort ansvar, og man mærker hurtigt, at man er med til at gøre en forskel.

Det er samtidig krævende at være student hos Accura. Der stilles krav til både faglighed og til fleksibilitet, men da det i høj grad går begge veje, er det en meget naturlig del af jobbet.

Hvordan vil du beskrive studentergruppen?
Det er et virkelig godt sammenhold i studentergruppen. Vi forsøger, så vidt det er muligt at spise frokost sammen alle studenterne, så man har mulighed for at få snakket med studenterne i de andre afdelinger. Det er ofte mere uformelle samtaler i forhold til det, som vi oftest taler om på gangen eller generelt i afdelingen.

Studentergruppen er også rigtig god til at tage initiativ til sociale arrangementer for studenterne alene eller sammen med de fuldmægtige. På den måde mødes vi i mere uformelle rammer, hvilket utvivlsomt øger sammenholdet i gruppen. Senest har vi afholdt et studenterarrangement med middag, drinks og dans – super godt arrangement!

Accuras studenter bliver også taget med til alle de arrangementer, der afholdes for huset. Det er med til at øge sammenholdet generelt i huset på tværs af afdelinger og funktioner, fordi man herigennem får skabt flere relationer.

Studenterne møder for det meste talstærkt op, hvilket er rigtig godt for sammenholdet i gruppen, da vi lærer hinanden bedre at kende og bliver venner. Og det, at vi alle går på samme studie, gør at vores tilnærmelsesvise ens hverdag giver et stort fælles netværk og meget at tale om – også ting som ikke er studierelevante. Så at være student hos Accura gør, at man har en lang række genkendelige ansigter ude på studiet. Det gør både ens hverdag på jobbet og uden for jobbet sjovere.

Hvordan vil du beskrive samarbejdet mellem studenterne både i egen afdeling og på tværs?
Som yderst positivt både fagligt og socialt. Fagligt sparer jeg mest med de fuldmægtige i min egen afdeling og de studenter, som jeg deler kontor med til trods for vores forskellige afdelinger. 

Socialt er der stort set ingen forskel på at være student i den ene eller anden afdeling, da de sociale studenterarrangementer altid er for alle uanset afdeling.

Hvad kendetegner en god og sjov dag som student på kontoret?
En god dag som student indebærer god indføring i opgaven, hvor man føler sig klar til at gå til opgaven. Så vellykket overlevering af en given opgave er ofte en god rettesnor for at skabe en god dag. Dernæst er løbende samarbejde og sparring vigtigt og afgørende for en god løsning af opgaven.

… og så er studenterfrokosten med de andre studenter fra de andre afdelinger også en vigtig del af en god og sjov dag.