Scroll

Andreas
Kærsgaard Mylin

Partner, advokat (H)

+45 3078 5761

[email protected]

Baggrund

Andreas Kærsgaard Mylin er leder af Accuras Afdeling for Rekonstruktion & Insolvens.

Andreas er blandt de førende insolvens- og rekonstruktionsadvokater i Danmark. Han har mere end 25 års erfaring hovedsageligt inden for rekonstruktion af kriseramte virksomheder, overdragelser af nødlidende virksomheder, akkord og andre insolvensretlige forhold. Han har ført adskillige insolvenssager for Højesteret og er beskikket som fast medhjælper ved Sø- og Handelsretten i København.

Speciale

Erfaring og uddannelse

2012 Partner, Accura
2010 Konstitueret landsdommer ved Østre Landsret
2002 Møderet for Højesteret
2002 Associeret partner, Plesner
1999 Advokat, Plesner
1997 Møderet for landsret
1997 Advokat, Sandager
1994 Cand.jur., Aarhus Universitet

Undervisning og forfatterskab

2020

Medforfatter til lærebogen “Rekonstruktion – teori og praksis”, Dansk Jurist- & Økonomforbunds Forlag, 2. udgave. Læs mere her.

2010-

Ekstern lektor i kandidatfaget “Rekonstruktion af nødlidende virksomheder” og “Insolvensret”, Københavns Universitet

2002-

Underviser på den obligatoriske efteruddannelse hos Danske Advokater og DJØF

2000-2007

Underviser på den obligatoriske advokatuddannelse, Advokatsamfundet

1997-2004

Underviser i obligationsret, entrepriseret og international køberet, Københavns Universitet

Desuden er Andreas med sin mangeårige erfaring en hyppigt anvendt underviser i erhvervslivet, herunder i fagene rekonstruktion af kriseramte virksomheder, virksomhedspant, omstødelse, ledelses- og rådgiveransvar samt praktisk konkursbehandling. Derudover underviser Andreas også hos bl.a. Domstolsstyrelsen, DJØF og revisionsbranchen.