Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Skatter & Afgifter

Vi yder højt specialiseret rådgivning om danske og internationale skatte- og afgiftsmæssige forhold med særligt fokus på transaktioner, finansiering og virksomhedsstruktur.

Kompetencer

“Accura has notable knowledge of Danish tax legislation and is able to convert this knowledge into useful advice”

Tax - Legal 500, 2019

“Well-regarded tax team with a strong focus on tax issues related to M&A”

Chambers & Partners, 2019

“Market commentators describe the lawyers as knowledgeable, commercially aware, service-minded and able to provide solid and concise legal advice”

Chambers & Partners, 2019

“The team works fast and accurately. They are fun to work with and offer competitive pricing.”

Chambers & Partners 2018

“They quickly get back to you with accurate input on complex matters”

Chambers & Partners 2018

“Very good group”

Tax - Legal 500, 2017


Vores specialer inden for skatter og afgifter


Fold indFold ud

M&A

Erfaringsmæssigt kan den rigtige skattemæssige tilrettelæggelse af en virksomhedsoverdragelse være meget værdiskabende for transaktionen, hvad enten der er tale om overdragelse af aktiver eller aktier, fusion mv.

Vi har spidskompetencer inden for skatterådgivning vedrørende såvel finansieringen som gennemførelsen af selve transaktionen og bistår også efter "closing" med at følge op på de skatteoptimeringsmuligheder og -risici, som ofte identificeres i M&A-processen.

Vores netværk af skattespecialister uden for Danmark giver os mulighed for at inddrage og håndtere de udenlandske skatte- og afgiftsmæssige overvejelser, som måtte være relevante, når M&A-processen omfatter udenlandske aktiviteter eller deltagere og øvrige interessenter som led i transaktionen.


Fold indFold ud

Private equity

Etablering af private equity- og venture-fonde og strukturering af investering i porteføljeselskaber rummer en række ofte komplekse skattemæssige problemstillinger såvel i forbindelse med selve strukturen som i forhold til tilvejebringelsen af kapital og muligheden for i sidste ende at hjemtage et afkast.

Vi rådgiver om skattemæssige forhold i forbindelse med etablering og strukturering af private equity-fonde og andre investeringsfonde samt om de konkrete porteføljeinvesteringer. Herudover rådgiver vi om de skattemæssige forhold i forbindelse med etablering og strukturering af de incitamentsprogrammer, som måtte knytte sig til den konkrete struktur.

Vores netværk af skattespecialister uden for Danmark giver os mulighed for at inddrage og håndtere de udenlandske skatte- og afgiftsmæssige overvejelser, som måtte være relevante, når investeringen omfatter udenlandske aktiviteter eller udenlandske investorer og øvrige interessenter.


Fold indFold ud

Fast ejendom

Markedet for fast ejendom har igennem de senere år gennemgået en betydelig udvikling og er blevet yderligere professionaliseret. Ejendomme ejes ofte i større porteføljer, og der kumuleres dermed ofte ganske betydelige værdier. Den optimale skatte- og afgiftsmæssige rådgivning er derfor ofte af ganske stor betydning for det afkast, der i sidste ende kan realiseres. Samtidig indeholder skatte- og afgiftslovgivningen i en række tilfælde særregler vedrørende fast ejendom.

Vi rådgiver om de skatte- og afgiftsmæssige forhold såvel i forbindelse med overdragelse og finansiering af fast ejendom som ved etablering af ejendomsselskaber eller -fonde med henblik på at opnå den bedst mulige løsning, hvad enten der er tale om køb og salg eller finansieringsmæssige forhold.

Vores netværk af skattespecialister uden for Danmark giver os mulighed for at inddrage og håndtere de udenlandske skatte- og afgiftsmæssige overvejelser, som måtte være relevante, når investeringen omfatter udenlandske ejendomme eller udenlandske investorer og øvrige interessenter.


Fold indFold ud

Rekonstruktion & insolvens

Nødlidende virksomheder har i forbindelse med overvejelser om rekonstruktion eller anden insolvensretlig behandling normalt behov for at få gennemgået sine finansieringsforhold og tage stilling til, om der er aktiver, der skal realiseres for at forbedre kapitalberedskabet. Her kan den rigtige skatte- og afgiftsmæssige rådgivning være med til at kapitalisere skatteaktiver, men også undgå at en i forvejen vanskelig situation forværres af en utilsigtet og unødvendig skatte- eller afgiftsbyrde.

Vi rådgiver om de skattemæssige forhold, der særligt gør sig gældende i nødlidende virksomheder, herunder de skatteretlige forhold vedrørende frasalg af aktiver og aktiviteter, refinansiering samt omlægning, konvertering og eftergivelse af gæld, herunder påvirkningen af sambeskatningsforhold.

Vores netværk af skattespecialister uden for Danmark giver os mulighed for at inddrage og håndtere de udenlandske skatte- og afgiftsmæssige overvejelser, som måtte være relevante for den nødlidende virksomhed eller for udenlandske investorer og øvrige interessenter.


Fold indFold ud

Incitamentsordninger

Anvendelsen af forskellige former for incitamentsordninger som led i aflønning af ledelse og medarbejdere er ofte relevant for at skabe sammenfaldende interesser hos virksomhedens investorer og virksomhedens ledelse og ansatte. Samtidig vil det navnlig i en opstartsfase eller en "turnaround"-fase kunne være et værktøj til at forbedre likviditeten. Her vil den skattemæssige behandling af såvel virksomheden som de ansatte have stor betydning for valget af incitamentsordning og for ordningens succes.

Vi rådgiver om de skattemæssige forhold i forbindelse med udarbejdelsen af incitamentsordninger, investeringsordninger for ledelsen samt aktieoptions- og bonusordninger og hjælper med at finde den bedste ordning i den konkrete situation.

Vores netværk af skattespecialister uden for Danmark giver os mulighed for at inddrage og håndtere de udenlandske skatte- og afgiftsmæssige overvejelser, som måtte være relevante for udenlandske medarbejdere eller udenlandske koncernselskaber, hvis ansatte eller ledelse omfattes eller påvirkes af incitamentsordningen.


Fold indFold ud

Internationale skatteforhold

Globaliseringen indebærer, at en lang række transaktioner omfatter både danske og internationale aktører eller aktiviteter. Det rejser også på skatte- og afgiftsområdet en række spørgsmål, da skatte- og afgiftslovgivningen kun undtagelsesvist er harmoniseret over landegrænser. En løsning, der skattemæssigt vil være optimal i Danmark, fungerer derfor ikke nødvendigvis godt uden for Danmarks grænser. Derfor er det vigtigt at finde den løsning, som samlet set stiller virksomheden eller investorerne i den bedst mulige situation.

Vi har stor erfaring med skatterådgivning om grænseoverskridende skatte- og afgiftsforhold, herunder om indholdet af de relevante dobbeltbeskatningsoverenskomster, den relevante EU-retlige lovgivning og den brede vifte af skatte- og afgiftsbestemmelser, som tager særligt sigte på grænseoverskridende forhold. Samtidig trækker vi på et netværk af udenlandske skattespecialister, som giver os mulighed for at inddrage og håndtere konkrete udenlandske skattemæssige forhold i den enkelte situation.

Kontaktperson

Poul Erik Lytken
Poul Erik Lytken

Associeret partner, Advokat

Mobil: +45 3078 6796
poul.erik.lytken@accura.dk