Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Rekonstruktion & Insolvens

Vores team er sammensat af specialiserede jurister med en kommerciel og transaktionsbaseret tilgang til håndtering af opgaverne.

Kompetencer

“Accura Advokatpartnerselskab is skilled in insolvency-related transactions and litigation”

Insolvency - Legal 500, 2019

“Peers highlight the lawyers' negotiation skills and legal knowledge”

Restructuring

“Great team. Always flexible focusing on important parts of a deal and they always have the commercial view”

Restructuring & Insolvency

“Clients appreciate the team's in-depth knowledge and its reliability in delivering on time”

Chambers, 2018

“Really excellent work on matters related to distressed property assets - clients appreciate that the lawyers are always ready to assist”

Chambers, 2018

“They focus on the important stuff and don't waste time”

Chambers & Partners, 2017

“The lawyers are very commercially minded and open to new ideas in order to make the best solutions. The team is easy to work with, the lawyers understand what we expect of them and always come up with ideas. ”

Restructuring/Insolvency - Chambers & Partners, 2016

“Robust, valid and quick responses.”

Restructuring/Insolvency - Chambers & Partners, 2015

“Impressive cross-border expertise and experience. The lawyers are always available, flexible, fast and have a very practical attitude.”

Restructuring/Insolvency - Chambers Europe, 2014

“A skilled, competent team.”

Restructuring/Insolvency - Legal 500, 2014

“Ambitious, pragmatic and unpretentious – really good people to work with.”

Restructuring/Insolvency - Chambers Europe, 2013

“Commended for its open-minded, business-like approach, this firm concentrates on restructuring and insolvency trustee work, often with a corporate or M&A angle”

Restructuring/Insolvency - Chambers Europe, 2012

“Pragmatic, action-oriented counselling on legal and paralegal matters, combined with no-nonsense responses and efficiency”

Restructuring/Insolvency - Chambers Europe, 2012


Vores specialer inden for rekonstruktion og insolvens


Fold indFold ud

Rekonstruktionsbehandling og konkurs

 

Accura har over 20 års erfaring med udenretlig rekonstruktion af virksomheder i krise i tæt samarbejde med virksomhedernes ledelse, nære samhandelspartnere og finansielle partnere.

En sådan rekonstruktion gennemføres ofte ved en effektiv og hurtig indsat, hvor virksomhedens udfordringer, kernekompetencer, kapitalbehov mv. afdækkes, hvorefter der ofte enten foretages en trimning af virksomheden eller et frasalg af hele eller dele af virksomheden med en eventuel tilpasning af de tilbageværende dele. 

Afhængig af omstændighederne kan en "operativ turn around" af virksomheden gennemføres i tæt samarbejde med enkelte hovedkreditorer med henblik på at klargøre en virksomhed til et efterfølgende salg som "going concern".

Såfremt det måtte være nødvendigt, påtager Accura sig gerne hvervet som rekonstruktør under rekonstruktionsbehandlinger indledt ved skifteretten til brug for ovennævnte procedurer.

Derudover har Accura meget stor og langvarig erfaring med at indgive konkursbegæringer og behandle konkursboer ofte i tæt samarbejde med panthavere og andre separatister. Både ved analysen af, om konkurs er rette instrument og undervejs i konkursbehandlingen, vurderer Accura nøje mulighederne for effektiv inddrivelse og optimering af aktiver til gavn for enten virksomheden eller konkursboet og derved også kreditorerne.

Som kurator har Accura stor erfaring i at afsøge mulighederne for at lokalisere omstødelige dispositioner og afdække muligt ledelsesansvar ligeledes til gavn for konkursboet og kreditorerne.

Grundet Accuras transaktionsbaserede tilgang lykkes det i langt overvejende grad at sælge hele eller dele af virksomheden ud af konkursboet, således at virksomhedens identitet, værdier og arbejdspladser i stort omfang bibeholdes. 


Fold indFold ud

Rådgivning om ledelsesansvar

"Best practice corporate governance" gør en forskel, når ledelsen skal rekonstruere virksomheden og finde den likviditet og de kernekompetencer, som den fremtidige drift skal baseres på.

Ofte foranlediget af virksomhedens finansielle samarbejdspartner bistår Accura ledelsen med at navigere inden for disse regler og ikke mindst sikre, at ledelsen ikke ifalder et ledelsesansvar undervejs.

Denne proces er ofte kendetegnet ved, at Accura bistår ledelsen i meget højt omfang i den løbende drift med budgetopfølgning, likviditetssikring, inddrivelse af udestående krav, sikring af aktiver, optimering af aftaler og generel bistand/sparring til ledelsen.


Fold indFold ud

Rådgivning af pengeinstitutter og andre pant- og rettighedshavere

Banker og andre finansielle partnere er vigtige samarbejdspartnere for enhver virksomhed, og udbuddet af finansielle ydelser og sikkerheder er mangfoldigt. 

Accura bistår i stort omfang især pengeinstitutter og finansielle virksomheder, i forbindelse med at virksomheder bliver nødlidende. En stor del af Accuras rådgivning i relation hertil består i vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte i den nuværende juridiske enhed, muligheder for frasalg af aktiver og sikring og optimering af pengeinstituttets eller den finansielle virksomheds sikkerheder. Derudover består en del af Accuras bistand i rådgivning af, hvorvidt der bør søges en udenretlig rekonstruktion, indledes formel rekonstruktionsbehandling eller indgives konkursbegæring.                                                                                                                                                                           

Accura har stor erfaring med at bistå såvel virksomheder som banker og andre finansielle virksomheder med etablering og optimering af sikkerhedspakker og efterprøvning af allerede etablerede sikkerheder samt realisation af pantsatte aktiver i fx fast ejendom, virksomhedspant, fakturakrav, løsøre, transporter mv. både inden for og uden for konkurs.

Etableringen og efterprøvningen af sikkerhedspakker er med til at sikre over for såvel virksomheden som den eller de finansielle samarbejdspartnere, at vilkår for belåning og aftaler er som forudsat, hvilket i særdeleshed er vigtigt i kriseramte virksomheder, hvor den fremadrettede proces skal koordineres.


Fold indFold ud

Konflikthåndtering og genforhandling af samarbejdsaftaler

Varekreditter, som aftales med samhandelspartnere, er af stigende betydning for mange virksomheder inden for industri og detailhandel som et værdifuldt supplement til traditionel bankfinansiering og sikring af den nødvendige arbejdskapital.

Accura har mange års erfaring med at bistå samhandelspartnere med at genforhandle kommercielle aftaler i krisesituationer, så parterne kan fastholde og videreføre et godt handelsmæssigt forhold og bevare indtjeningsevnen i situationer, hvor den ene eller begge parter er i økonomiske vanskeligheder.

Derudover bistår Accura ofte pengeinstitutter eller andre større kreditorer, hvis ejerkredsens uenighed i en virksomhed medfører, at virksomheden ikke kan drives optimalt. Ofte indebærer bistanden, at en af Accuras specialister indsættes i bestyrelsen med henblik på at skabe ro om virksomheden og konsensus i ejerkredsen, således at virksomheden kan klargøres til salg eller optimeres i forhold til den videre drift.


Fold indFold ud

Internationale problemstillinger

International samhandel og finansiering udgør i stigende grad en udfordring for danske virksomheder med økonomiske problemer eller for udenlandske virksomheder, konkursboer og banker med separatistrettigheder og/eller større tilgodehavender i Danmark.

International privat- og procesret medfører komplekse problemstillinger, som Accura har betydelig praktisk erfaring med at håndtere.

Desuden er Danmark – som følge af forbeholdet for deltagelse i EU's retssamarbejde – det eneste EU-land, der ikke er omfattet af EU's insolvensregulering, som de øvrige EU-lande implementerede i 2003.

Accura har siden 2003 arbejdet intensivt med rådgivning på dette felt.

Vi har et omfattende netværk af højtspecialiserede udenlandske advokater og insolvenseksperter, der sikrer, at danske og udenlandske kunder har adgang til hurtig og effektiv grænseoverskridende rådgivning, og at de finder forståelse for de udfordringer og problemstillinger, som international handel, finansiering og tvangsfuldbyrdelse kan medføre.


Fold indFold ud

Transaktioner i form af køb af nødlidende virksomheder

Accura bistår ofte investorer med køb af nødlidende virksomheder fra enten ejerkredsen eller fra konkursboer. Denne proces er ofte karakteriseret ved, at overtagelse skal ske hurtigt og på vilkår og under en form, der adskiller sig markant fra en sædvanlig virksomhedsoverdragelse.

Dette kræver særlige kvalifikationer, som Accuras team af specialister besidder, hvilket sikrer en smidig og effektiv overgang af virksomhedens aktiver, hvor et af hovedformålene er at bevare virksomhedens kundegrundlag.

Kontaktpersoner

Andreas Kærsgaard Mylin
Andreas Kærsgaard Mylin

Partner, Advokat (H)

Telefon: +45 3945 2800
Mobil: +45 3078 5761
andreas.mylin@accura.dk

Anders Roug
Anders Roug

Associeret partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6735
anders.roug@accura.dk

René Møller-Olsen
René Møller-Olsen

Associeret partner, Advokat (L)

Telefon: +45 3078 5763
rene.moller-olsen@accura.dk


Yderligere informationer

Accuras Afdeling for Rekonstruktion & Insolvens håndterer en bred vifte af problemstillinger inden for rekonstruktions- og insolvensretsområdet.

Den kommercielle og transaktionsbaserede tilgang til sagerne gør, at det ofte lykkes at gennemføre overdragelser af nødlidende virksomheder/engagementer enten inden for eller uden for konkursinstituttet, således at såvel ejerkreds som kreditorer opnår den økonomisk bedst mulige løsning.

Til brug herfor anvendes i nødvendigt omfang specialister fra Accuras øvrige afdelinger, herunder Bank og Finansieringsret, Selskabsret, M&A og Fast Ejendom, med henblik på at skabe en optimal løsning af højeste kvalitet for kunderne.

Advokat Andreas Kærsgaard Mylin og afdelingens øvrige advokater Anders Roug, René Møller-Olsen og Mads Pedersen er desuden certificerede Insolvensadvokater af Danske Insolvensadvokater.