Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Life Science

Vores specialister har indgående branchekendskab og formår at manøvrere uden om enhver udfordring og skabe værdi og muligheder for vores kunder.

Kompetencer

“The team acquits itself with particular distinction in hotly contested cross-border litigation for pharmaceutical companies, although it is also gaining ground in the food and dietary supplement sector”

Intellectual Property - IAM Patent 1000, 2015

“Accura is making major strides on the market, thanks in part to its valuable pharmaceutical clientele”

Intellectual Property - IAM Patent 1000, 2012

“Full-service outfit Accura continues to cement its reputation for contentious and transactional assignments with a throrough and agile team representing both domestic and international corporations”

Intellectual Property - IAM Patent 1000, 2013

“The firm was good in court and the case was managed efficiently. Very responsive”

Intellectual Property - Chambers and Partners, 2015


Vores specialer inden for life science


Fold indFold ud

Procesførelse

Accura har erfaring med at repræsentere diverse lægemiddelselskaber i komplicerede patenttvister ved de nationale domstole på alle niveauer.

Vi bistår med alt fra den indledende juridiske vurdering og forslag til retsmiddel til mulige forligsforhandlinger med modparten og – hvis nødvendigt – den efterfølgende retssag.

For effektivt at stoppe en krænkelse af et patent så hurtigt som muligt foretrækker mange kunder at anmode om et midlertidigt forbud.

Før retten meddeler et midlertidigt forbud, skal det sandsynliggøres:

 • at de handlinger, som forbuddet meddeles mod, vil krænke patentindehaverens ret,
 • at det er sandsynligt, at den påståede krænker vil foretage sådanne handlinger og
 • at formålet med en retsbehandling forspildes, hvis patentindehaveren henvises til at søge afhjælpning udelukkende ved hjælp af retsbehandling ved de almindelige domstole.

Patentindehaveren er ikke forpligtet til at bevise sin sag, men kun til at vise retten, at ovenstående betingelser sandsynligvis vil blive opfyldt.

En patentindehaver kan desuden anmode om en bevissikring med henblik på at sikre bevis for krænkelsen og dennes omfang. Retten vil tillade dette, hvis patentindehaveren kan sandsynliggøre, at den påståede krænker har begået eller vil begå en krænkelse af patentindehaverens ret, og at der er grund til at antage, at bevis for krænkelsen og dennes omfang kan findes i de lokaler, der ønskes undersøgt.

Undersøgelsen kan omfatte alt materiale, som er af betydning for vurderingen af, om og i hvilket omfang krænkelser finder sted eller har fundet sted. Undersøgelsen skal følges op af en almindelig krænkelsessag.

Seneste sager:

 • Mirxx mod Santaris (mRNA)
 • H. Lundbeck mod Sandoz (escitalopram)
 • MSD mod Orifarm (Singulair)
 • Sanofi Pasteur MSD (klage ved Etisk nævn for Lægemiddelindustrien)


Legal guide citater:

 • "The firm was good in court and the case was managed efficiently. Very responsive". (Intellectual Property – Chambers & Partners, 2015).

 


Fold indFold ud

Parallelimport

Accura har bistået kunder i forbindelse med flere principielle sager om parallelimport ved landsretterne og Højesteret. Størstedelen af sagerne har omhandlet varemærkespørgsmål vedrørende ompakning af lægemidler og vurdering af mulig co-branding, de-branding samt delvis de-branding.

Seneste sager:

 • MSD mod Orifarm (Cozaar)
 • MSD mod Orifarm (Nuvaring)

 


Fold indFold ud

Regulatoriske forhold

Accura fører kunder igennem alle forhold vedrørende regulatoriske forhold, lige fra markedsføringstilladelser og forhandler- og distributionsrettigheder til lovmæssige indskrænkninger af markedsføring af lægemidler. Vi rådgiver desuden kunder om GMP- og GCP-standarder.

Lovgivning på dette område er kompliceret og omfattende og, på trods af at den i stigende grad harmoniseres inden for EU, adskiller reglerne sig stadig fra medlemsstat til medlemsstat. Det er således vigtigt at få skitseret den strategiske markedsadfærd.

Vores rådgivning inden for regulatoriske forhold omfatter:

 • Krav til kommercialisering samt forhandling og distribution
 • Indskrænkninger vedrørende markedsføring
 • Vilkår for kliniske forsøg
 • Farmakologisk kontrol (pharmacovigilance)
 • Branchespecifik fødevareregulering
 • Vedligeholdelse i produktets levetid

 


Fold indFold ud

Licensaftaler og kommercielle aftaler

Accura bistår kunder med udarbejdelse og forhandling af forskellige aftaler inden for life science-området, herunder licensaftaler, material transfer-aftaler, forskningssamarbejdsaftaler, forsknings- og udviklingsaftaler, aftaler vedrørende kliniske forsøg samt leverings- og distributionsaftaler.

Vi har erfaring med at håndtere sådanne aftaler og kombinerer vores kommercielle kendskab til life science-sektoren med vores generelle juridiske fagkundskab.

Seneste sager:

 • Dako – samarbejdsaftale vedrørende cancerdiagnostik
 • MSD – samarbejdsaftale vedrørende vacciner
 • MC2 Biotek – licensaftale med Moorfields Pharmaceuticals

 


Fold indFold ud

Transaktioner

Accura er markedsledende inden for M&A og har rådgivet kunder i forbindelse med de største grænseoverskridende transaktioner i Danmark i en årrække.

Vores fokus på juraen og de små detaljer er kernen i vores virksomhed, men vi er samtidig tilgængelige, engagerede og meget opsatte på at yde klar og tydelig rådgivning til vores kunder i hele transaktionsforløbet med henblik på at skabe værdi og maksimere denne.

Transaktioner inden for life science-sektoren er ofte komplicerede på grund af de mange tilladelser, kontrakter og licensaftaler, som skal overdrages. Accura rådgiver kunder om den bedste og mest effektive gennemførelse af transaktionen og sikrer, at alle aftaler og den fremtidige produktion og distribution overholder gældende lov.

Vi har desuden omfattende erfaring i at gennemføre juridisk due diligence både på vegne af køber og sælger – også vedrørende konkrete life science-forhold.

Seneste sager:

 • Frasalg af Statens Serum Institut (SSI)
 • Frasalg af Baxter A/S
 • Frasalg af Dako A/S
 • Frasalg af Biometer International A/S
 • Frasalg af Unisense Fertilitech A/S
 • Fusion mellem Falck Healthcare og Tryghedsgruppens sundhedsaktiviteter
 • Frasalg af Xellia Pharmaceuticals AS


Legal guide citat:

 • "Full-service outfit Accura continues to cement its reputation for contentious and transactional assignments with a thorough and agile team representing both domestic and international corporations". (IAM Patent 1000, 2013).

 

Kontaktpersoner

Henrik Juul Hansen
Henrik Juul Hansen

Partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6740
henrik.juul.hansen@accura.dk

Morten Bruus
Morten Bruus

Partner, Advokat (L)

Mobil: +45 3078 6695
morten.bruus@accura.dk

Thomas Weincke
Thomas Weincke

Partner, Advokat (H)

Mobil: +45 3078 6678
thomas.weincke@accura.dk

Dan Ermose
Dan Ermose

Associeret partner, Advokat, LL.M., CIPP/E

Mobil: +45 3078 6710
dan.ermose@accura.dk