Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Corporate & Commercial

Vi har stor erfaring med rådgivning om erhvervsretlige forhold, og vi har ekspertise inden for alle juridiske fagområder, der har betydning for erhvervslivet.

Kompetencer

“We are very impressed with this team. The lawyers are personable and work extremely efficiently. ”

Corporate/M&A - Chambers Europe, 2012


Vores specialer inden for corporate & commercial


Fold indFold ud

Selskabsret

 • Etablering af virksomhed, herunder valg af selskabsform
 • Omstrukturering af selskaber
 • Bestyrelsesarbejde
 • Ledelsesansvar
 • Forberedelse af og deltagelse i generalforsamlinger
 • Selskabers ophør
 • God selskabsledelse (corporate governance) og "compliance"
 • Ejeraftaler
 • Kapitalændringer
 • Udbytteudlodning og aktionærlån
 • Vedtægtsforhold
 • Fusioner, spaltninger og omdannelser

Fold indFold ud

Generationsskifte

 • Klarlæggelse af centrale generationsskiftehensyn i forhold til personer, selskabet og beskatningsforhold
 • Detaljeret planlægning og strukturering af generationsskiftet, herunder udarbejdelse af generationsskifteplan og generationsskifteaftale

Fold indFold ud

Købe-, aftale- og kontraktsret

 • Køb og salg af løsøre og tjenesteydelser
 • International handelsret
 • Forhandling, udarbejdelse og fortolkning af indgåede kontrakter
 • Fortrolighedsaftaler
 • Hensigtserklæringer
 • Forligsaftaler
 • Fuldmagter

Fold indFold ud

Distribution og franchise

 • Samhandelsaftaler
 • Forhandleraftaler/eneforhandleraftaler
 • Forpagtning/leje/koncession
 • Handelsagentaftaler
 • Udviklings- og licensaftaler
 • Distributionsaftaler
 • Facility management-aftaler
 • Franchiseaftaler

Fold indFold ud

Udvikling og salg

 • Udviklingsaftaler
 • Salgsaftaler for løsøre (produktion og handel)
 • Salgsaftaler for serviceydelser
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Mellemhandleraftaler
 • Konsignationsaftaler
 • Produktionsaftaler

Fold indFold ud

Indkøb

 • Standardvilkår
 • Leverandøraftaler
 • Købsbetingelser for produktion, service og handel
 • Indkøbsaftaler for løsøre og serviceydelser
 • Underleverandøraftaler (back-to-back)

Kontaktpersoner

Poul Jagd Mogensen
Poul Jagd Mogensen

Partner, Advokat (L), LL.M.

Telefon: +45 3945 2933
Mobil: +45 3078 6743
poul.jagd.mogensen@accura.dk


Yderligere informationer

Accuras erhvervsrådgivning går på tværs af vores mange fagområder.

Med fokus på langvarige kunderelationer rådgiver vi både internationale og nationale selskaber, finansielle institutioner, fonde samt børsnoterede og familieejede virksomheder, og vi tager altid udgangspunkt i netop kundernes særlige forhold og behov, der naturligt danner rammen for vores skræddersyede rådgivning.

Vi har stor viden om og praktisk erfaring med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter samt strategisk rådgivning i forbindelse hermed, og vi håndterer store, komplekse projekter og løbende daglig rådgivning med samme lethed.

Corporate & Commercial har ekspertise inden for en lang række kommercielle områder med hovedvægt på aftaleretlige og kontraktretlige forhold, blandt andet franchiseaftaler, udviklingsaftaler, service- og købsaftaler samt samarbejdsaftaler.

Vi fører alle typer af forretningsmæssige sager for de danske domstole samt for nationale og internationale voldgiftsretter.

Vores ambition er at møde vores kunder i øjenhøjde og tilbyde dem kvalitetsløsninger, som tilgodeser såvel deres juridiske som kommercielle krav.