Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Bank- & Finansieringsret

Vi opfylder bankers og finansielle institutioners behov for juridisk rådgivning.

Kompetencer

“Very strong on advising on debt restructuring.”

Banking & Finance - IFLR, 2020

“Thorough and expedient. Quick turnaround with high quality product.”

Banking & Finance - IFLR, 2020

“Clients praise Accura for its 'personal', 'professional' and 'solution-focused' approach”

Banking & Finace - Legal 500, 2019

“Very flexible, attentive to our needs and quick to respond”

Chambers & Partners, 2019

“The lawyers have a deep and strong knowledge, are very easy to work with, provide value-adding advice and are always accessible 24/7”

Chambers & Partners, 2019

“The firm's very commercial. It's first class.”

Banking & Finance - IFLR 2019

“It offers a very professional and competent service regarding acquisition financing and bond issuing”

Banking & Finance - IFLR 2019

“Accura Advokatpartnerselskab outpaces other law firms with its commercial understanding, response times and strength of the team.”

Banking & Finance - Legal 500, 2018

“A highly competent team, who have a higher understanding of our business interests than we typically see from law firms”

Banking & Finance - Chambers, 2018

“We highly value the banking and finance team's accessibility, as well as their pragmatic and business-oriented approach.”

Banking & Finance - Chambers, 2018

“The firm continues to impress with a range of significant mandates”

Baning & Finance - IFLR1000, 2018

“Excellent legal advice and commercially viable solutions”

Banking & Finance - IFLR1000, 2018

“We are very satisfied with the services provided by the banking and finance team at Accura”

Banking & Finance - IFLR1000, 2018

“Tier 1 rated ”

IFRL 1000, 2018

“This very responsible, quick and very friendly team provides good value for money”

Banking & Finance - Legal 500, 2016

“The team is skilled, hard-working, and it has good partners.”

Banking & Finance - Chambers & Partners 2015

“The practice does a great job. It is solid, reliable and responsive.”

Banking & Finance - Chambers Europe, 2014

“A large department that focuses on transactional banking solutions, with the critical mass to handle high-end work”

Banking & Finance - Chambers Europe, 2012

“This modern consultancy-style firm delivers a fast and responsive service”

Banking & Finance - Chambers Europe, 2011


Vores specialer inden for bank & finans


Fold indFold ud

Akkvisitionsfinansiering

Accura har omfattende erfaring med rådgivning af banker i forbindelse med finansiering af køb af danske virksomheder.

Vi forsyner vores bankkunder med LMA-baserede lånedokumenter (Loan Market Association) og moderne udgaver af danske traditionelle låneaftaler. Rådgivningen indledes ofte fra de første forhandlinger om term sheet.

Vi har i internationale transaktioner bistået nogle af verdens største banker med opnåelse af sikkerhed i danske aktiver.

Vi har udarbejdet sikkerhedsdokumenter for næsten alle de typer aktiver, som kan være relevante i forbindelse med akkvisitionsfinansiering.

På låntagerside har vi især erfaring med struktureringen af finansieringen i forhold til de relevante selskaber. Samtidig bistår vi låntagere i forbindelse med forhandlingen af alle former for låneaftaler og sikkerhedsaftaler.

Vi er kendt for vores evne til at identificere og fokusere på de primære problemstillinger under ekstremt tidspres.

 

 


Fold indFold ud

Ejendomsfinansiering

Accura deltager normalt som advokat i alle de største danske ejendomstransaktioner, hvor vi rådgiver om finansieringsstruktur. I de senere år har vi rådgivet långiverne i de største danske ejendomstransaktioner, hvor der har været anvendt LMA-baseret lånedokumentation.

Vores kunder omfatter banker og ejendomsinvestorer, som vi bistår i forbindelse med transaktioner med en høj grad af fremmedfinansiering, især transaktioner på tværs af landegrænser.

Vi er i front, når det gælder om at finde forretningsmæssigt attraktive løsninger på problemstillinger, der berører flere parter på en gang.

Vi er kendt for vores forretningsorienterede, pragmatiske og skræddersyede tilgang til hver enkelt opgave, som ofte nødvendiggør en koordinering mellem flere retssystemer. Låneaftaler er ofte underlagt lovgivningen i et land, mens den ejendom, der skal pantsættes, ligger i et andet.

Vi bygger bro og bestræber os på at minimere den usikkerhed, som opleves af ejendomsinvestorerne og formidlerne af lånekapital.


Fold indFold ud

Struktureret finansiering

Accura er kendt for sin ekspertise inden for struktureret finansiering.

Vi er den ubestridte markedsleder inden for securitisation. Vi har rådgivet flere udstedere end noget andet dansk advokatkontor.

Vi yder rådgivning vedrørende forskellige typer strukturerede produkter med forskellige indgangsvinkler.

Vi rådgiver jævnligt markedsledende europæiske virksomheder vedrørende de juridiske problemer, der er forbundet med securitisation i henhold til dansk lovgivning. Vores rådgivning har særlig fokus på håndteringen af de udfordringer, som lov om finansiel virksomhed byder på.

Gennem de seneste år har vi hjulpet med etablering af securitisation af fast ejendom, tilgodehavender, leasingaktiver mv.

Vi er ofte blevet valgt som advokat på grund af vores evne til at finde strukturerede løsninger på et tidligt tidspunkt, hvilket kan være afgørende for gennemførelsen af transaktionen.


Fold indFold ud

Projektfinansiering

Accura har været involveret i en lang række former for projektfinansiering med aktiver, som for eksempel skibe, fly, vindmøller og infrastruktur.

Vi tilbyder rådgivning til banker samt aktive og passive investorer. Vi ser det som vores primære opgave at finde en projektstruktur, som imødekommer både de finansielle sponsorer og de relevante skattemæssige forhold.

Vi har navnlig i internationale projekter demonstreret vores evne til at koordinere og lede projektet i forhold til en række forskellige rådgivere.


Fold indFold ud

Finansielle institutioner

Accura rådgiver finansielle institutioner i forbindelse med etablering og levering af finansielle tjenesteydelser i Danmark.

Vi bistår vores kunder fra start til slut, således at de kan opfylde myndighedernes krav, som generelt er meget høje i Danmark.


Fold indFold ud

Investeringsfonde

Accura bistår både danske og internationale kapitalforvaltere med at blive anerkendt af alle typer danske institutionelle investorer.

På grund af den høje koncentration af store pensionskasser tiltrækker det danske marked mange internationale kapitalforvaltere, som på en ny og meget professionel måde arbejder på at slå igennem på markedet, som indtil nu har været domineret af danske aktører.

Særligt inden for UCITS' rammer har vi ydet bistand vedrørende registrering i Danmark, registrering af yderligere underfonde, oversættelse af prospekter og indgivelse af opdaterede dokumenter.

Vi varetager den daglige kontakt med repræsentanter for de relevante offentlige myndigheder, især Finanstilsynet, for at finde frem til løsninger og metoder, som kan sikre, at vores kunder får adgang til markedet.

Kontaktperson

Kim Toftgaard
Kim Toftgaard

Partner, Advokat (L), LL.M.

Mobil: +45 3078 6602
kim.toftgaard@accura.dk

Mads Kjellerup Dambæk
Mads Kjellerup Dambæk

Partner, Advokat, M.Fin.

Mobil: +45 3078 6646
mads.dambaek@accura.dk


Yderligere informationer

Vi udarbejder dokumentationsgrundlaget for alle typer finansielle transaktioner, særligt udlån, og vi sikrer, at det er tilpasset den konkrete transaktion. Vi sørger for, at långiveren har et klart aftalegrundlag og senest ved udbetalingen opnår den bedst tænkelige sikkerhed i de relevante aktiver.

Hvis kunden misligholder aftalen med banken, hjælper vi banken med at sikre dens tilgodehavende gennem forhandling eller tvangsfuldbyrdelse.

Vi bistår desuden i forbindelse med etablering af alle former for finansielle virksomheder og bidrager til, at virksomhederne til enhver tid overholder gældende lovgivning på det finansielle område. Vi rådgiver også om udbud af alle typer investeringsprodukter til de sædvanlige investorkategorier, således at udbuddet af finansielle tjenesteydelser og rådgivning sker inden for dansk lovgivnings rammer og med så få juridiske forhindringer som muligt.

Vi kan om nødvendigt trække på Accuras eksperter i Fast Ejendom og M&A.