Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Hvor ligger din fremtid hos Accura?

Associeret Partner / Advokat

Associeret Partner / Advokat

“Vores kultur er kendetegnet ved, at vi tænker meget på hinanden – det gælder både fagligt og privat. Vi bruger altid frokostpausen til at spørge ind til hinanden og høre om, hvordan det går. Vores ledelsesstil er flad, og generelt har vi en fantastisk åben dialog i en meget uformel tone." 

Christina Type Jardorf, Associeret Partner, Advokat (L), LL.M.

Erhvervsjurist

Erhvervsjurist

“Jeg værdsætter Accuras fokus på det fleksible arbejdsmiljø. Jeg er i høj grad fri til selv at strukturere min tid efter work-load, og min leder påskønner mit arbejde og opfordrer mig også til at pleje min familie. Så når sagerne kører med lange dage, er jeg klar til at yde en ekstra indsats."

Kenny Michael Andersen, Director og cand.merc.(jur.)

Advokat

Advokat

"Man presses til at levere sit bedste, men det hårde arbejde påskønnes altid. Accura tager samtidig hånd om min personlige udvikling, og med den nødvendige opbakning fra både kolleger og ledere er jeg som medarbejder bedre rustet til de faglige udfordringer og lange dage."

Jakob Malle-Egholm, Advokat

Advokatfuldmægtig

Advokatfuldmægtig

"Accura er præget af en ung og åben arbejdskultur, som samtidig er meget professionel og resultatorienteret. Jeg oplever meget tydeligt, at min nærmeste leder ser mit potentiale. Jeg får meget ansvar med gode muligheder for sparring, hvilket skaber en god balance mellem udfordring og udvikling."

Simon Winther Bjerregaard, Advokatfuldmægtig

Paralegal

Paralegal

“Alle i teamet er gode til at tænke på både at få noget fra hånden og have det sjovt. De enkelte teams fungerer på en måde som en række små familier, der arbejder en del på tværs af organisationen. Vi sikrer desuden et godt arbejdsklima sekretærerne imellem ved at spise frokost sammen, ligesom vi mødes en gang om måneden, hvor vi blandt andet diskuterer udvalgte faglige emner.” 

Carina Gamst, Paralegal

Sekretær

Sekretær

"Jeg oplever en høj grad af diversitet i mine opgaver, hvilket jeg sætter stor pris på. I forhold til min faglige udvikling afholder Accura Academy året rundt kurser, så jeg har mulighed for at forbedre og holde mine kompetencer ved lige fx indenfor IT og sprog."

Mette Bach, Sekretær

Læs mere
Student

Student

"Som studentermedhjælper får man hurtigt ansvar og kundekontakt, som er med til at udvikle ens faglige og personlige kompetencer. Jeg er blevet en del af et sammenhold, hvor sagerne bliver løst i tæt samarbejde med gode kollegaer. Min hverdag er altid udbytterig med ny viden og sparring med dygtige jurister på tværs af alle niveauer". 

Ida Sønderby, Legal Trainee

Jobprofiler - læs mere om dine muligheder herunder


Fold indFold ud

Advokat

Som advokat ansættes du inden for et af vores kompetenceområder.

Vi forventer, at du er god til at rådgive om komplicerede erhvervsjuridiske spørgsmål i et letforståeligt sprog, og at du har sans for klienternes kommercielle behov. Som advokat arbejder man med spændende faglige udfordringer i teams på tværs af Accura og med opgaver på tværs af landegrænser. Du kan forvente konstant at blive udfordret af vores kunders varierende problemstillinger, hvilket giver en alsidig og indholdsrig hverdag.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen eksklusive frokostpauser og vil være placeret mandag-fredag i tidsrummet 8.30-17.00.

Der vil lejlighedsvist forekomme overarbejde, og som noget unikt i branchen tilbyder Accura overarbejdsbetaling fra den første overarbejdstime. Hos Accura får du således løn for alle de ekstra timer, du er på arbejde. Du vil endvidere kunne afspadsere eventuelt overarbejde, i det omfang det er muligt.

Du vil få dygtige kolleger samt støtte og sparring, i det omfang du har behov for det. Gennem Accuras interne kursusprogram, Accura Academy, sikres du endvidere løbende kompetenceudvikling.


Fold indFold ud

Cand.merc.(jur.) / Erhvervsjurist

Accura betragter cand.merc.(jur.)-uddannede på lige fod med advokatfuldmægtige og advokater. Hos Accura kalder vi dem erhvervsjurister.

De forhold, der vedrører advokatfuldmægtige, gælder således også for erhvervsjurister med op til tre års erfaring. De arbejdsforhold, der vedrører advokater, gælder også for erhvervsjurister med mere end tre års erfaring.

Uddannelsesmæssigt er der dog den begrænsning, at erhvervsjurister på fuldmægtigniveau ikke kan følge advokatfuldmægtigkurser hos Advokatsamfundet. Dette forsøger Accura at kompensere for ved at udbyde tilsvarende kurser i Accura Academy.

Alle erhvervsjurister har naturligvis adgang til Accuras interne kursusprogram, Accura Academy.

Vi tilbyder nyuddannede erhvervsjurister, der ikke har optjent ferie, op til fem ugers ferie med løn samt fem feriefridage forholdsmæssigt beregnet afhængigt af tidspunktet for tiltræden.


Fold indFold ud

Advokatfuldmægtig

Som advokatfuldmægtig får du et spændende job inden for et af vores kompetenceområder. Du tilknyttes som udgangspunkt et af disse områder og får dermed mulighed for at specialisere dig allerede fra starten, men du kan også rokere undervejs, hvis du ønsker det.

Dit fuldmægtigforløb kommer til at foregå i tæt samarbejde med vores erfarne jurister, der støtter og motiverer dig. Når du ansættes som advokatfuldmægtig, er det med henblik på, at du fortsætter som advokat hos Accura.

Du opnår:


Arbejdstiden er 37 timer om ugen eksklusive frokostpauser og vil være placeret mandag-fredag i tidsrummet kl. 8.30-17.00.

Der vil lejlighedsvis forekomme overarbejde. Accura yder imidlertid overarbejdsbetaling fra første overarbejdstime. Du forventes naturligvis ikke at være her, hvis du ikke har noget at lave, og du vil kunne afspadsere, i det omfang, det er muligt.

Vi tilbyder nyuddannede advokatfuldmægtige, der ikke har optjent ferie, op til fem ugers ferie med løn samt fem feriefridage forholdsmæssigt beregnet afhængigt af tidspunktet for tiltræden. Antallet af feriedage og feriefridage, som du tildeles, tilpasses dit ansættelsestidspunkt. Når den nye ferielov er fuldt indfaset 1. september 2020 træder reglerne om samtidighedsferie i kraft, og da vil tildelingen af feriedage ikke længere finde sted.

Gennem Accuras interne fuldmægtiguddannelse, Accura Academy, vil du opnå en højt kvalificeret uddannelse, der understøtter din personlige og karrieremæssige udvikling. Du får mulighed for at opbygge netværk til nogle af branchens førende jurister samt til vores samarbejdspartnere og kunder.

Vi har lagt en ambitiøs kursusplan for dine tre år som advokatfuldmægtig, hvor du opnår hele 94 kursuslektioner. Du sikres således et omfattende og kompetencegivende uddannelsesforløb med specialisering inden for egen afdeling og indsigt i vores øvrige retsområder.


Fold indFold ud

Student

Under studiet kan vi tilbyde jurastuderende et spændende job som student, hvor man får mulighed for at få praktisk og relevant erhvervserfaring inden for et af vores kompetenceområder. Samtidig bliver man en del af et fagligt og socialt netværk sammen med virksomhedens øvrige studenter. Ligeledes har du som student hos Accura mulighed for at søge et rejselegat på 5.000-10.000 kr. til brug for studieophold og sommerskole i udlandet.

Arbejdsopgaver

Som student hos Accura tilknyttes du et fast team af jurister fra en af vores juridiske afdelinger. Vi stiller krav til dine præstationer og forventer, at du også selv tager initiativer og kan arbejde selvstændigt.

Som student skal du bl.a.:

 

Fleksibilitet

Den ugentlige arbejdstid er på ca. 15 timer eksklusive frokostpauser – typisk fordelt på to arbejdsdage, så det passer med dine studier.

Vi tilbyder en attraktiv lønpakke, idet du får en fast månedsløn med mulighed for at spare op, dvs. arbejde mere i ferier og eksamensfri perioder, og afspadsere dvs. arbejde mindre ved eksamenslæsning og specialeskrivning. Lønpakken indeholder endvidere en pensionsordning. Du har tillige mulighed for at indgå aftale om Erhvervskort og bogkøb til studiebrug som en bruttolønsordning og vil få rig mulighed for at bruge dine kolleger hos Accura som sparringspartnere i forbindelse med dit speciale.

Karriere

Når vi ansætter studentermedhjælpere er det med henblik på en eventuel senere ansættelse som advokatfuldmægtig. Ansøgningen bliver derfor vurderet efter samme principper, som hvis det var en ansøgning vedrørende en stilling som advokatfuldmægtig. Vi prioriterer derfor din uddannelse og faglige udvikling højt, og du får mulighed for at deltage i Accuras interne kursusprogram, Accura Academy.


Fold indFold ud

Sekretær

Som sekretær har du en koordinerende rolle, og du vil være det naturlige omdrejningspunkt for et fast team af jurister, som du i det daglige kommer til at arbejde tæt sammen med. Dine arbejdsopgaver vil være en lang række praktisk orienterede opgaver som fx elektronisk og fysisk sagsbehandling, korrespondance og fakturering.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen eksklusive frokostpauser og vil være placeret mandag-torsdag i tidsrummet fra kl. 8.30-17.00 og fredag fra kl. 8.30-16.30. Efter aftale med nærmeste leder kan der i nogle tilfælde være mulighed for nedsat tid. Der vil lejlighedsvist forekomme overarbejde. Accura yder imidlertid overarbejdsbetaling fra første overarbejdstime. Du vil endvidere kunne afspadsere eventuelt overarbejde, i det omfang det er muligt. 

Gennem Accuras interne kursusprogram, Accura Academy, tilbydes vores sekretærer løbende faglig opkvalificering i fx engelsk, Word og PowerPoint samt brush-up-kurser inden for eget fagområde.


Fold indFold ud

Administration

Ud over husets mange jurister og advokater har vi en masse andre dygtige medarbejdere ansat i følgende afdelinger:

 
Alle vores medarbejdere har mulighed for faglig og personlig udvikling bl.a. gennem Accuras interne kursusprogram, Accura Academy.


70

Antal årlige kurser i Accura Academy

52 %

Procentdel af Accuras medarbejdere, der er kvinder

34

Gennemsnitsalderen hos Accura