Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Bliv en del af et succesfuldt team

Vi matcher dine ambitioner med favorable ansættelsesvilkår, unikke efteruddannelsesmuligheder og en lang række sociale aktiviteter.

Vores ambition

Vi vil gerne skabe Danmarks bedste advokatarbejdsplads.

Som ansat hos Accura vil du opleve, at vi altid søger at optimere vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi prioriterer trivsel og sundhed højt, ligesom vi altid søger at optimere de generelle ansættelsesvilkår. Du kan læse mere om vores vilkår og daglige arbejdsmiljø herunder.


Fold indFold ud

Løn og fordelsordninger

Løn, arbejdstid & overtidsbetaling 


Medarbejderordninger

Som medarbejder i Accura vil du kunne drage fordel af en lang række fordelagtige ordninger, som fx

 


Fold indFold ud

Opstart, sundhed og trivsel

Ny hos Accura

Før du starter, vil du modtage en velkomstmail, som blandt andet rummer praktiske oplysninger om mødetidspunkt mv. Her finder du desuden et login til Accuras velkomstsite, hvor du kan læse mere om Accura som virksomhed og arbejdsplads.

Som ny medarbejder møder du typisk kl. 9 og spiser morgenmad med din afdeling. Herefter vil der være fastlagt et introduktionsprogram for dig, som blandt andet indebærer oplæring i systemer og rundvisning i huset.

Efter cirka tre måneder vil du få tilbudt en statussamtale.

Hos Accura har vi desuden en tutorordning, som betyder, at vi, hver gang der tiltræder en ny medarbejder, udpeger en kollega fra afdelingen (typisk på samme niveau) til at være ansvarlig for, at du som ny medarbejder hurtigst muligt finder dig godt til rette i huset og også møder dine kolleger uden for afdelingen. Tutorordningen løber over ca. tre måneder.

Fysiske forhold

For at sikre at medarbejderne sidder ordentligt ved deres arbejdsplads, kommer vores ergoterapeut med jævne mellemrum rundt til de medarbejdere, der ønsker det, og justerer deres kontorstol og skrivebord.

Kulturmålinger

Vi har og har altid haft en stærk kultur, men vi vil gerne styrke den yderligere og igangsatte derfor en kulturproces i foråret 2009. Processen blev indledt med en kulturmåling, som alle medarbejdere deltog i, og som siden er blevet fulgt op af yderligere en måling. Derigennem fik vi identificeret nogle indsatsområder, som vi har arbejdet målrettet med siden, både i de enkelte teams og på et mere overordnet plan. Målet er at skabe den bedste kultur i branchen.

Årlig udviklingssamtale

Der gennemføres årligt en medarbejderudviklingssamtale (MUS), hvor der sættes fokus på medarbejderens faglige og personlige udvikling.

Sundhed

Hos Accura prioriterer vi medarbejdernes sundhed højt. Vi lægger derfor vægt på at sikre, at vores medarbejdere kan have en sund livsstil. Dette støttes blandt andet gennem følgende:

 

Rygepolitik

Accura har indført en rygepolitik, der skal bidrage til at sikre et sundt arbejdsmiljø. Der må derfor ikke ryges i Accuras lokaler.


Fold indFold ud

Ambitiøs efteruddannelse på Accura Academy

Alle Accuras medarbejdere får tilbudt faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling på højeste niveau.

Gennem vores interne kursusprogram, Accura Academy, afholder vi jævnligt en lang række kompetencegivende kurser.

Underviserne på Accura Academy er sammensat af kompetente Accura-medarbejdere og eksterne kræfter fra toppen af branchen. Kurserne opfylder naturligvis Advokatsamfundets krav om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

På Accura Adademy har vi desuden skræddersyet et omfattende uddannelsesforløb for Accuras advokatfuldmægtige, som ligger ud over Advokatsamfundets advokatfuldmægtiguddannelse. Som supplement til vores interne undervisning har man som medarbejder endvidere mulighed for at deltage i eksterne kurser og uddannelsesforløb. Hos Accura er du derfor altid sikret adgang til kompetencegivende efteruddannelse i løbet af din ansættelse.

Hos Accura ser vi i øvrigt positivt på, at vores jurister i et vist omfang også fungerer som undervisere ved fx universiteterne eller handelshøjskolerne.


Fold indFold ud

Ferie og orlov

Ferie & feriefridage

Vi følger ferieloven og tilbyder derfor fem ugers ferie samt op til fem feriefridage afhængigt af tidspunktet for tiltræden.

Nyuddannede advokatfuldmægtige og cand.merc.(jur.)’er, der ikke har optjent ferie, tilbyder vi op til fem ugers ferie med løn samt fem feriefridage forholdsmæssigt beregnet.

Barsel

Accura yder orlov i forbindelse med barsel efter lovgivningens bestemmelser.

I perioden fra fire uger før forventet fødsel til og med 14 uger efter fødslen har du som kvindelig medarbejder ifølge lovgivningen krav på 50% af din løn. Hos Accura har vi imidlertid valgt, at du:


Accura betaler fuld løn i to uger til mandlige medarbejdere. Fædreorloven skal placeres inden for de første 14 uger efter barnets fødsel, og perioden skal være sammenhængende.

Hos Accura kan du afholde op til 10 ugers forældreorlov, der kan placeres frit dog i en sammenhængende periode til og med uge 46 efter fødslen:

 

Barns 1. sygedag

Du har ret til en dag fri med løn, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af syge, hjemmeboende børn ved pludseligt opstået sygdom.

 


Fold indFold ud

Forsikring og pension

Pensionsordning

Som et vigtigt led i firmaets personalepolitik ønsker Accura at skabe økonomisk tryghed for medarbejderne, såvel i deres aktive år i firmaets tjeneste som i årene efter deres pensionering. Derfor har Accura etableret en pensionsordning, der skal skabe grundlaget for den fornødne opsparing.

Pensionsordningen har til formål at yde medarbejderen og hans/hendes familie økonomisk dækning: 

 

Medarbejderen omfattes af Accuras obligatoriske pensionsordning hos PFA fra ansættelsestidspunktet, og selskabet indbetaler 3% af den aftalte bruttoløn til pensionsordningen.

Som student og assistent hos Accura er du ligeledes omfattet af en obligatorisk pensionsordning hos PFA fra ansættelsestidspunktet. Ordningen omfatter også en forsikringspakke, der består af dækning ved erhvervsudygtighed og kritisk sygdom, og medarbejderen betaler et mindre månedligt beløb herfor.

Heltidsulykkesforsikring

Alle medarbejdere er omfattet af vores kollektive heltidsulykkesforsikring fra ansættelsestidspunktet, og Accura afholder alle omkostninger i forbindelse hermed.

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen omfatter alle medarbejdere, der arbejder mindst 8 timer ugentligt. Gennem denne behandlingsforsikring kan du få hurtig, effektiv og kompetent behandling i tilfælde af sygdom, hvor der er ventetid på behandling i offentligt regi. Forsikringen dækker udgiften til ophold og behandling på danske og udvalgte udenlandske privathospitaler, genoptræning, rekreation mv.


Karrieremuligheder for jurister

Dygtige, passionerede og udviklingsorienterede medarbejdere er Accuras vigtigste aktiv.

Hos Accura er vi meget bevidste om vores medarbejderes individuelle, personlige og faglige udvikling. Gennem vores karrierestige ønsker vi at synliggøre mulighederne for et ambitiøst, skræddersyet og attraktivt karriereforløb på alle niveauer, hvor du har mulighed for kontinuerligt at udvikle dig.

Hent Accuras karrierestige her.

Karrieremuligheder for jurister

Accura Academy

Accura Academy

Alle Accuras medarbejdere får tilbudt faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling gennem vores interne kursusprogram Accura Academy. Vi afholder løbende kurser inden for de 5 kategorier:

 • juridiske kurser
 • proceskurser
 • personlige kurser
 • sproglige kurser
 • IT-kurser

A la Cura

Accuras personalerestaurant hedder A la Cura. Her serverer kokkene dagligt morgenmad og frokost.

Vi tilstræber, at der dagligt serveres sund og alsidig mad.

A la Cura tilbyder desuden en takeawayordning til fordelagtige priser.

A la Cura

Sociale aktiviteter

Sociale aktiviteter

Hos Accura prioriterer vi et godt socialt miljø højt, og vi afholder derfor løbende sociale arrangementer, som fx:

 • Fredagsbar – vi mødes i vores interne bar Baraccuda
 • Sommerfest
 • Julefest
 • Sport – fodbold, løb, yoga og spinning
 • Børnefest – vi inviterer medarbejdernes børn til en hyggelig dag
 • Diverse afdelingsarrangementer

Sociale medier

Accura har en Facebookside, hvor du kan få du et indblik i Accura som arbejdsplads samt opdateres på nyheder og stillingsopslag.

På LinkedIn har Accura en virksomhedsside samt en kampagneside for mentorordningen, hvor du kan blive opdateret med stillingsopslag, nyheder og indhold vedr. mentorordningen.

I 2017 fik Accura en profil på Instagram, hvor du kan få et kig ind bag murene hos en af Danmarks bedste advokatarbejdspladser.

Sociale medier

Følg os på de sociale medier

         

 


Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte vores HR-afdeling

Mikala Burman
Mikala Burman

HR-chef

Telefon: +45 3945 2923
Mobil: +45 3078 6723
mikala.burman@accura.dk

Billa Bruun Gramkov
Billa Bruun Gramkov

HR-konsulent

Mobil: +45 3078 6665
billa.gramkov@accura.dk

Sisse Lykke Linde
Sisse Lykke Linde

HR-konsulent

Mobil: +45 3078 6689
sisse.lykke.linde@accura.dk

Mette Blem
Mette Blem

HR-konsulent

Mobil: +45 3078 6724
mette.blem@accura.dk