Senioranalytiker til ejendomsvurderinger i vores afdeling for Skatter & Afgifter

Kan du analysere og værdiansætte erhvervsejendomme bedre end de fleste? Og omsætte resultaterne til brugbar og operativ rådgivning? Så er du et rigtig godt match for os Accuras team for Skatter & Afgifter

Om jobbet
Accuras skatteteam er markedsledende og vi rådgiver en række af ejendomsmarkedets allerstørste danske og udenlandske investorer, herunder pensionskasser, samt større ejendomsvirksomheder og udviklingsselskaber, om skatter og afgifter i forbindelse med køb, salg, udvikling og strukturering af fast ejendom.

Vi søger en erfaren kollega til at foretage ejendomsvurderinger og estimere ejendomsskatter- for især erhvervs- og udlejningsejendomme ud fra de nye, offentlige vurderingsregler og udarbejde analyser og rapporter herom til vores kunder.

Som senioranalytiker i Accuras afdeling for Skatter & Afgifter, vil du arbejde tæt sammen med specialisterne i teamet men også sammen med juristerne i afdelingen og vores gode kolleger fra især afdelingerne for Fast Ejendom og Renewable Energy, ligesom du ofte vil have den direkte kontakt med vores kunder.

Dine opgaver vil derfor omfatte følgende i fællesskab med vores studenter og øvrige vurderingsspecialister:

  • Beregning af ejendomsskatter, herunder skøn over fremtidige udgifter i forbindelse med udviklingsprojekter eller i due dilligence processer, udarbejdelse af analyse af investeringscases og fastlæggelse lejerbudgetter i eksisterende assets mv.
  • Rådgivning af vores kunder i form af udviklere og ejendomsejere om byudviklingsområder – udstykninger og fordeling af byggeretter samt værdiansættelse af grundværdier i nye byggefelter.
  • Ansættelser af ejendomsværdier i forbindelse med klageprocesser ved de administrative klageorganer og eventuelt domstolene.


Hvad tilbyder vi?
Accura tilbyder et udviklende job i en dedikeret erhvervsadvokatvirksomhed med en flad organisation og 500+ medarbejdere, hvor faglig og personlig udvikling prioriteres højt. Vi tror på, at forskellighed og fællesskab giver de bedste forudsætninger for dynamisk og nytænkende rådgivning. Tempoet er højt, stemningen er positiv, og der er kort fra idé til handling.

Vi har attraktive løn- og ansættelsesvilkår med overtidsbetaling i forholdet 1:1 for samtlige timer, der ligger ud over den ugentlige arbejdstid på 37 timer, ekskl. frokost. Du deltager i vores obligatoriske sundheds- og pensionsordning. Vi har en fantastisk frokostordning, sociale arrangementer, Accura Academy, som har kurser, der understøtter din udvikling, og meget andet.

Du kan læser mere om os på Accura.dk

Vores forventninger:

  • Vi stiller høje krav til faglighed og kommerciel forståelse. Du vil blive en del af et specialistteam, der har en bred kontaktflade til kunder og foretager rådgivning på højt niveau i teambaseret samarbejde med afdelingens jurister. Noget af arbejdet vil foregå på engelsk.
  • Vi forventer derfor, at du er blandt de dygtigste inden for dit felt til såvel at foretage den nødvendige dataindsamling, til at eksekvere de nødvendige beregninger og analyser og især til at formidle disse i en let kommunikerbar form.
  • Du skal kunne agere og eksekvere effektivt i et omskifteligt miljø, hvor opgavernes karakter og omfang hurtigt kan ændre sig, hvor fristerne ofte kan være korte og arbejdspresset til tider kan være højt.
     
  • Vi forestiller os at du har en baggrund som fx cand. merc., valuar, ejendomsmægler, cand. polit. eller lign.  
  • Du kan have en baggrund i ejendomssektoren eller fra en anden privat aktør eller relevant offentlig myndighed, hvor du har opbygget en solid erfaring med værdiansættelse af fast ejendom og projektudvikling samt indsigt i den offentlige regulering, der har betydning for dette. 


Hvad gør du nu?

Send en ansøgning hurtigst muligt via linket i denne stillingsannonce, og vedhæft dit CV, eksamensbevis og karakterer/karakterudskrift. Vi afholder løbende samtaler. Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Poul Erik Lytken på [email protected], eller ringe til HR business partner Birgitte Feldtskov på tlf: 39450159