Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

Fokus på forretning


Accura er ikke et traditionelt advokatfirma. Juraen er ikke et mål i sig selv, men et værktøj til at sikre forretningsmæssig værdi for vores kunder. Vi har samtidig en detaljeret og dyb forståelse for vores kunders forretning, hvilket medfører, at vi altid kommer frem til effektive løsninger, som er værdiskabende for vores kunder.

Vi har bygget vores forretning op omkring rådgivning af dansk og internationalt erhvervsliv, og blandt vores kunder er en lang række store nationale og multinationale virksomheder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder, regeringer og private selskaber samt deres ejere. 

Hvordan arbejder vi?

Alle vores arbejdsprocesser er forankret i vores kunders behov og har som mål at skabe effektive og værdiskabende løsninger. For hver kunde udvælger vi en særlig gruppe af nøglemedarbejdere, således at vores kunder oplever at samarbejde med et fast team af medarbejdere på alle væsentlige rådgiverområder.

Enkelte opgaver kræver involvering af større teams. Sammensætningen af disse teams sker fra opgave til opgave i samråd med kunden og med fokus på opgavens karakter. Hos Accura vælger vi altid de medarbejdere, som er bedst egnede til at løse den konkrete opgave. Vores medarbejder- og partneraflønning understøtter specialisering og varetagelse af kundens interesser frem for personlige interesser.

Ofte er vores kunder kun interesserede i en telefonisk tilbagemelding eller en ganske kort mail. Andre gange er en formel tilbagemelding i form af et notat eller en egentlig legal opinion nødvendig. Vi leverer værdiskabende rådgivning på en anvendelig måde på det rigtige tidspunkt, og det vil altid være den kundeansvarlige partner, der har ansvaret for, at en konkret opgave løses på et kvalitetsniveau, som svarer til den højeste professionelle standard i branchen og på en omkostningseffektiv måde.

Internationalt perspektiv

En stor del af Accuras kunder har enten aktiviteter uden for Danmark eller er en del af en udenlandsk koncern. Internationale forhold er derfor en væsentlig bestanddel af mange af vores sager, og Accuras medarbejdere har stor erfaring med håndtering af problemstillinger på tværs af landegrænser.

Accura har opbygget et omfattende netværk af førende advokatvirksomheder i en lang række lande i Europa og i resten af verden. Det er advokatforbindelser, som vi ofte samarbejder med, og som kan træde til med meget kort varsel.

I alle større jurisdiktioner har vi indtil flere samarbejdspartnere, således at vi har mulighed for at vælge netop dén udenlandske advokat, som har de bedste kompetencer i forhold til den enkelte kunde og den konkrete opgave.