Vi bruger cookies på accura.dk

accura.dk anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om cookies på accura.dk. God fornøjelse.

Læs mere om vores cookie-politik og få vejledning til at slette cookies

;

Kapitalfond vinder voldgiftssag om earn-out ved virksomhedsoverdragelse


Case info

Accuras Afdeling for Konfliktløsning har rådgivet en dansk kapitalfond i en voldgiftssag vedrørende beregning af en earn-out efter kapitalfondens salg af en koncern til en udenlandsk industriel køber.  

En del af købesummen skulle betales ved en earn-out baseret på EBITDA i en periode efter Closing. EBITDA skulle beregnes ved anvendelse af samme regnskabsprincipper, som havde været anvendt af koncernen inden overdragelsen, og overdragelsesaftalen indeholdt bestemmelser om, at der skulle ske en normalisering af EBITDA, hvis køber ændrede principper, metoder, estimater mv.

Efter closing opstod der uenighed mellem køber og kapitalfonden om beregningen af earn-out. Kort fortalt var det kapitalfondens opfattelse, at der skulle normaliseres for en række poster, fordi køber efter overtagelsen havde ændret metoder og estimater, hvilket havde påvirket EBITDA negativt. Køber mente ikke, at der skulle normaliseres, blandt andet fordi der ikke var tale om, at køber havde ændret principper, metoder eller estimater, men at køber havde korrigeret poster, der havde været regnskabsført fejlagtigt inden overdragelsen.

Da der efter et længere forhandlingsforløb ikke kunne opnås enighed, anlagde kapitalfonden voldgiftssag ved Voldgiftsinstituttet mod køber med påstand om betaling af et millionbeløb. Køber påstod frifindelse, da earn-out efter købers opfattelse udgjorde DKK 0.

Voldgiftsretten gav kapitalfonden fuldt ud medhold.

I en omfattende begrundelse anførte voldgiftsretten, at det ved beregning af earn-out er afgørende, at der anvendes et "like for like" princip, hvilket blandt andet blev understøttet af den sædvanlige bestemmelse i overdragelsesaftalen om, at EBITDA skulle beregnes ved anvendelse af samme regnskabsprincipper "as consistently applied" forud for overdragelsen.

Jacob Møller Dirksen og Daniel Haue Jakobsson førte voldgiftssagen for kapitalfonden.


Kontakt

Jacob Møller Dirksen
Jacob Møller Dirksen

Partner, Advokat (L), LL.M.

Mobil: +45 3078 6701
jacob.moller.dirksen@accura.dk


Accuras seneste cases

Vi rådgiver i forbindelse med markedets største og mest komplicerede transaktioner.

Læs et udvalg af vores sager her.

Accuras seneste cases

Accuras Afdeling for Konfliktløsning

Accuras Afdeling for Konfliktløsning