Accura-panel: Drift af virksomhed i Corona-tider

En stor del af det offentlige Danmark er lukket ned lige nu. Den private del af Danmark skal holde hjulene kørende, men har ændrede arbejdsvilkår.

 

Lad os starte med det enkle. Accura er en moderne rådgivningsvirksomhed, og vi kan stort set fortsætte vores aktiviteter, som vi plejer, uanset den aktuelle situation. Vi respekterer selvsagt alle henstillinger fra de relevante myndigheder, men alle vores udadvendte aktiviteter kan klares pr. distance, og vores partnere og medarbejdere arbejder effektivt og dedikeret videre fra hjemmearbejdspladser mv., så vores kunder ikke oplever nogen negative forandringer. Det er relativt nemt for os.

For andre er det vanskeligere. Det er ikke alle, der bare kan fortsætte driften hjemmefra, og vi bliver mødt med rigtigt mange spørgsmål om temaer, som normalt ikke er relevante, men som pludselig bliver det i denne ekstraordinære situation.

Det er en grundlæggende tilgang i Accura, at vi er her for at hjælpe vores kunder med at få tingene til at virke uanset situationen og uanset de vanskeligheder, man støder på. Med nøjagtig den samme tilgang hjælper vi nu vores kunder med spørgsmål om fx:

 

Medarbejdere:

 • Kan man pålægge hjemmearbejde?
 • Skal man have løn, hvis man er hjemme uden at arbejde?
 • Kan vi akut pålægge ferieafholdelse?
 • Kan vi forhindre ferierejser til forskellige lande og områder?
 • Kan vi opsige eller introducere deltid, forskudt tid eller arbejdsdeling?
 • Gælder de normale varsler og grænser for, hvad man kan gøre?
 • Kan vi pålægge medarbejdere at møde på arbejde fysisk, og hvordan skal vi i givet fald sikre dem?

 

Kontraktforhold:

 • Er vores leverandører ansvarsfri, hvis de ikke kan levere?
 • Er vi ansvarsfri over for kunder og partnere, hvis vi ikke kan levere?
 • Hvilke meddelelser skal vi give lige nu, hvis vil påberåber os force majeure?
 • Kan vi afbestille ydelser, som vi ikke har behov for under de nuværende omstændigheder? 

 

Finansielle forhold, rekonstruktion og insolvens:

 • Hvilke forpligtelser og handlemuligheder er der for bestyrelse og ledelse, hvis vi kommer i likviditetsmangel?
 • Hvordan kan vi tilpasse virksomheden til den nye situation, og hvilke modeller kan vi bruge hertil?
 • Kan vi risikere personligt ansvar over for kontraktparter, kreditorer og andre?
 • Hvordan håndterer vi forholdet til banker og finansieringskilder, og hvilke muligheder har vi for at styrke vores likviditet?
 • Er der forhold i vores finansieringsaftaler, vi skal være opmærksomme på?
 • Kan vi få del i regeringens hjælpepakker?

 

Compliance og GDPR:

 • Overholder vi aktuelt lovgivningen og gældende politikker?
 • Hvad kan og skal vi registrere?
 • Hvilke oplysninger må vi dele?
 • Kan vi kræve at få oplysninger om en eventuel Corona-smitte hos en medarbejder, en mødedeltager, en gæst i huset eller lignende?

 

Projektudvikling og entrepriseret:

 • Er den nuværende situation force majeure, der giver entreprenøren eller bygherren særlige rettigheder?
 • Er entreprenøren berettiget til tidsfristforlængelse og/eller godtgørelse/erstatning?
 • Skal man som bygherre sikre sig, at entreprenøren sender medarbejderne hjem?
 • Kan man som bygherre kræve, at der fortsat arbejdes på byggepladserne?
 • Hvad sker der, hvis man ikke får leveret byggematerialer? Er det entreprenørens risiko eller bygherrens?
 • Hvad sker der ved manglende myndighedsgodkendelse (fx brandgodkendelse eller manglende udstedelse af ibrugtagningstilladelse som følge af nedlagt eller forsinket myndighedsbehandling)?
 • Kan en projektudvikler kræve tidsfristforlængelse over for en investor i en forward purchase-handel?

 

Lejeret:

 • Kan man som lejer opsige på grund af force majeure uanset uopsigelighed?
 • Er lejer berettiget til nedsættelse af lejen som følge af manglende mulighed for at anvende det lejede – fx hoteller, restauranter mv.?
 • Er der en udvidet adgang for udlejer til at opsige lejemål?
 • Kan en projektudvikler udskyde overtagelsesdagen for en beboelseslejlighed som følge af forsinkelse i byggeriet?

 

Skatter og afgifter:

 • Hvad er mulighederne for at udskyde betaling af A-skatter, moms, acontoskatter mv.?
 • Hvordan og hvornår kan et negativt momstilsvar udbetales?
 • Hvilke ekstraordinære udgifter og omkostninger vil kunne fratrækkes?
 • Hvilke typer underskud kan der opnås kompensation for under skattekreditordningen?
 • Kan skatter mv. forudbetales for at undgå negative renter i banken?
 • Er beløb modtaget fra den særlige kompensationsordning skattepligtige?

 

Konkurrenceret og udbudsret:

 • Gælder konkurrenceregler fuldt ud i den aktuelle situation?
 • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med fælles udmeldinger og tiltag på brancheniveau?
 • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med informationsdeling med konkurrenter?
 • Hvor går grænserne for aftaler om brug af konkurrenters/samarbejdspartneres infrastruktur, produktionskapacitet og distributionsnetværk?

 

Du er altid velkommen til at kontakte din sædvanlige kontakt i Accura. Vi er her, og vi passer vores arbejde og vores kunder, som vi plejer.

Vi har vurderet, at det vil have værdi for vores kunder og samarbejdspartnere at samle et panel, der med fokus på Corona-virus kan rådgive inden for forskellige forretningsområder. I er meget velkomne til at ringe direkte til medlemmerne af panelet eller tage fat i Morten Langer, hvis vi skal organisere en kort telefonkonference med en eller flere medlemmer af panelet, der består af:

Medarbejdere: Partner Morten Langer ([email protected] / tlf. +45 3078 6604)

Kontrakter mv.: Partner Poul Jagd Mogensen ([email protected] / tlf. +45 3078 6743)

Finansieringsforhold: Partner Kim Toftgaard ([email protected] / +45 3078 6602) 

Insolvens/rekonstruktion: Partner Andreas Kærsgaard Mylin ([email protected] / tlf. +45 3078 5761) 

GDPR: Associeret partner Jens Harkov Hansen ([email protected] / +45 3078 6687)

Entrepriseret: Partner Anders Friis ([email protected] / +45 3078 8380)

Lejeret: Partner Luise Christensen ([email protected] / +45 3078 8381)

Skatter & Afgifter: Associeret partner Poul Erik Lytken ([email protected] / +45 3078 6796)

Konkurrenceret: Partner Laurits Schmidt Christensen ([email protected] / +45 3078 6785)

 

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte dine sædvanlige kontaktpersoner hos Accura, der også kan bistå dig.