Har du problemer med at se denne email? Se nyhedsbrevet i din browser

Juni 2016

Intro

I denne udgave af HRJura kan du læse mere om de nye udstationeringsregler og den nyligt vedtagne persondataforordning.

HRJura er skrevet af juristerne fra Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret.

Åbn HRJura som PDF eller læs artiklerne i din browser via links herunder.

God læselyst!

Håndhævelsesdirektivet implementeres

Fredag 3. juni 2016 vedtog Folketinget det lovforslag, som regeringen havde fremsat om implementering af EU’s håndhævelsesdirektiv. Direktivets formål er at forbedre håndhævelsen af udstationeringsreglerne i EU, og de danske lovændringer imødekommer håndhævelsesdirektivets krav til øget håndhævelse og sikring af udstationerede lønmodtageres rettigheder. 

Persondataforordningen skærper retstilstanden

Efter adskillige års forberedelse blev der i april på EU-plan vedtaget en fælles persondataforordning. Forordningen finder anvendelse fra 25. maj 2018 og kommer til at medføre en række stramninger i forhold til den nugældende persondatalov.